Boligkundene trenger bedre vern

Det neste stortinget får en unik mulighet til å styrke den tryggheten rundt enhver bolighandel, mener Norges TakseringsForbund, og ønsker strengere informasjonskrav.

- Behandlingen av innstillingen fra Takstlovutvalget blir en av de viktigste forbrukersakene i neste stortingsperiode. Resultatet kan bli bedre informasjon om boligen som selges, og styrkede rutiner for innhenting av en nøytral takst, heter det i en uttalelse fra Norges TakseringsForbund (NTF).

I mars leverte Takstlovutvalget sin utredning med forslag til lovendringer og forskrifter knyttet til boligsalg. Utredningen skal ut på høringsrunde, før den avsluttende politiske behandling i regjering og storting. - Vi håper politikerne vil merke seg at det i viktige spørsmål er stor enighet mellom takstbransjen og de utvalgsmedlemmene som ellers skal ivareta forbrukernes interesser, heter det i uttalelsen fra NTF.

Både Forbrukerrådet og takstbransjen har gått inn for en ordning med obligatorisk Boligsalgsrapport, som vil sikre en langt grundigere informasjon om boligen enn den enkleste taksten som eiendomsmeglerne vanligvis innhenter når en bolig skal selges.

Sammen med utvalgsmedlemmet fra Barne- og familiedepartementet gikk takstbransjen også inn for at en slik Boligsalgsrapport utarbeidet av takstmannen skal fastsette markedsverdi og teknisk verdi på boligen. - Det er viktig at boligkundene får opplyst takstmannens vurdering av verdien, ikke bare meglerens prisantydning. Takstmannen er den eneste av aktørene i en bolighandel som ikke selv har noen egeninteresse i hva prisen blir. Det gir det beste utgangspunkt for en nøytral og riktig verdifastsettelse, sier administrerende direktør Arne M. Støbakk i NTF.

Utvalgsmedlemmene fra Forbrukerrådet og takstbransjen har også foreslått at eiendomsmegleren skal pålegges et ansvar for å påse at det foreligger en Boligsalgsrapport utarbeidet av uavhengig takstmann før det inngås en oppdragsavtale om salget.

Innstillingen fra Takstlovutvalget var delt på de fleste sentrale punkter. - Mange av de forslagene som har knapt flertall er etter vår mening ikke gode nok for å sikre trygge og forbrukervennlige rammer rundt bolighandelen, sier Støbakk.