Boligbyggingen øker med 14 prosent

Det blir stadig mer populært å bygge nytt. Hittil i år er det påbegynt bygging av 18 843 boliger, mot 16 508 i samme periode i fjor, en økning på 14 prosent. I september i år er det påbegynt bygging av 2 472 boliger. Selv om antall påbegynte boliger har økt med 14 prosent, har det totale bruksarealet til igangsatte boliger fra januar til september kun økt med 8 prosent fra samme periode i fjor. Dette skyldes bl.a. at det er igangsatt en stor andel studentboliger i år. Bruksareal til boliger utgjør omtrent halvparten av det totale bruksareal på 5 295 600 m2 som er blitt igangsatt i år.

Antall påbegynte boliger hittil i år øker mest i Oslo og Østfold med henholdsvis 83 og 55 prosent sammenlignet med de ni første månedene i fjor. Akershus har også en betydelig økning i antall igangsatte boliger for perioden januar til september, med 3 011 boliger i 2001, mot 2 589 boliger i 2000. Nord-Trøndelag har størst nedgang i boligbyggingen. Fra januar til september i fjor ble det igangsatt 496 boliger i dette fylket. I samme periode i år er det igangsatt 345 boliger, en nedgang i boligbyggingen på 30 prosent i Nord-Trøndelag. 3 prosent økning for næringsbygg I perioden januar til september i år er det igangsatt 2 756 600 m2 bruksareal til annet enn bolig, mot 2 672 000 m2 i samme periode i fjor. Det er påbegynt mest bruksareal i fylkene Rogaland med 308 500 m2 , Akershus med 284 400 m2 , Oppland med 187 600 m2 og Møre og Romsdal med 178 200 m2 . Disse fylkene har en prosentvis økning på hhv. 16, 31, 23 og 52 prosent. Oslo har en nedgang i igangsatt bruksareal til annet enn bolig, fra 231 900 m2 i de ni første månedene i fjor til 163 700 m2 hittil i år. Dette er en nedgang på 29 prosent. Kvartalsvis byggearealstatistikk Det blir publisert kvartalsvis byggearealstatistikk på Internett 30. november. Den kvartalsvise statistikken inneholder tall over godkjente, igangsatte og fullførte bygg etter bygningstyper, samt tall på kommunenivå for igangsatte bygg.