Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Boligbyggingen gikk kraftig tilbake i 2019

I Oslo var det en nedgang på 27 prosent for igangsetting av nye boliger i 2019 sammenlignet med 2018. På landsbasis er nedgangen 15 prosent.

Administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening la fram boligtall for 2019 og desember. Arkivfoto.

Boligprodusentenes Forening la frem boligtallene for desember og årstallene for 2019 torsdag formiddag.

De viser en kraftig nedgang i nyboligmarkedet.

Igangsettingen har falt kontinuerlig siden høsten 2017.

Fallet er sterkest i Oslo.

- Igangsetting av boliger i hovedstaden er nå på samme nivå som i 2010, mens befolkningen den gang har vokst med 94.000. Det er en vekst på 16 prosent fra 586.680. Det er igangsatt cirka 34.000 boliger siden 2010, sier administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening.

Igangsettingen for hele landet i 2019 endte på 25.037, noe som er 15 prosent lavere enn i 2018. Tallene for hele landet lå i 2019 på 2014-nivå.

Leiligheter går ned med 22 prosent og eneboliger går ned med ni prosent.

- På sikt betyr det en sysselsettingsnedgang i nyboligdelen av markedet. Det kan være at de går over til annen type virksomhet i bygg og anlegg, for eksempel ROT-markedet, men utviklingen vil gi utslag, sier Per Jæger.

Salget i Oslo har økt kraftig

Ifølge tallene har salget av nye boliger i Oslo økt med 36 prosent i 2019 sammenlignet med 2018. På landsbasis er salget av nye boliger gått ned med tre prosent i 2019 sammenlignet med 2018.

- Salgsnivået i hovedstaden må sees i sammenseng med at mange prosjekter er igangsatt i Oslo, slik at salget fordeler seg mellom enda ikke-igangsatte prosjekter og boliger under oppføring og dels salg av ferdigstilte boliger, sier Jæger.

Ifølge Boligprodusentene blir det igangsatt langt færre boligprosjekter i Oslo enn hva som er boligbehovet.

- Med et utgangspunkt i et årlig boligbehov nær 5.000, viser våre tall at det nå igangsettes 2.000 færre boliger enn boligbehovet, sier Jæger.

- Det haster derfor med å få politiske avklaringer om ny boligbygging som kan være tilpasset husholdningenes gjennomsnittelige inntektsnivå. For å oppnå dette i Oslo, må man regulere for det dobbelte av boligbehovet. Hastigheten på planprosesser bør halveres fra dagens nivå, mener Jæger.

Han sier boligbyggerne også selv må ta tak. De må satse enda mer på kostnadseffektive boligkonsepter, mener han.

- Samtidig må myndighetene bidra til at planprosessene blir effektivisert gjennom standardisering og digitalisering, sier han.

Høyest igangsetting i sentrale strøk

Akershus er det fylket med høyest igangsetting i 2019. Deretter kommer Rogaland og Oslo. Akershus og Rogaland hadde en økning i igangsettingen sammenlignet med 2018 mens det altså var en nedgang i igangsettingen i Oslo.

- Igangsetting på et lavt nivå ved årsskiftet skaper usikkerhet om boligforsyningen inn i 2020 med mulige virkninger for sysselsettingen. Boligbyggingen blir konjunkutrsensitivt når leiligheter utgjør en økende andel av markedet for nye boliger. Med en økende andel av boligbyggingen i by øker tiden som går fra politiske beslutninger til ferdigstilling av boliger, sier Jæger.