Mikkel Sandvik

- Boligbransjen vil endre seg mer de neste ti årene enn de 50 foregående år

Konsernsjef Mikkel Sandvik i Mestergruppen er helt klar på at byggenæringen og boligbransjen står foran enorme endringer i tiden fremover.

- I løpet av de neste ti årene vil vi se større endringer enn vi har gjort i denne bransjen de siste 50 årene. Er dere enige? spurte han deltakerne på Boligkonferansen tirsdag. Et stort flertall mente det samme.

- Det vil utvikles nye spilleregler som vil skape nye vinnere og nye tapere, slår Sandvik fast.

Digitaliserer for 70 millioner
Mestergruppen har de siste par årene vært gjennom store endringer, med flere oppkjøp og de har tilknyttet seg ny kompetanse innen flere felter. Blant annet vil de i 2019 alene bruke hele 70 millioner kroner på digitaliseringsarbeid.

- Det har på mange måter vært en opplest og vedtatt sannhet at vi ikke ligger i front innen digitaliseringen i vår bransje. Men nå er vår tid kommet – vi i Mestergruppen jobber med en sømløs digital utvikling. For mange av våre kunder fremstår dagens kundereise som lite velorganisert og strukturert – enkelt sagt er det en usammenhengende verdikjede. Det er ikke et felles og komplett underlag med standardiserte prosesser bak utbyggingene - men en serie ulike fag og underentrepriser, påpeker Sandvik.

Han sier at den åpenbare løsningen selvsagt er å få på plass en sammenhengende verdikjede.

- Vi må få på plass et system som tar tak i en digital modell – og der standardiserte løsninger og en industrialisert prosess er gjennomgående. Det kan hentes eksempler fra andre bransjer - som for eksempel bilindustrien. Vi har mye å lære – og vi må utvikle en effektiv prosess med standardiserte og gjentagende komponenter i vår utbygging, legger Sandvik til.

Industrialisering og mangfold

Han er også helt klar på at fremtidens måte å bygge på omfatter en kombinasjon av standardisering og industrialisering, samtidig som man må få til løsninger som sikrer muligheter for tilpasning og variasjon - der kundene kan få det slik de ønsker og som sikrer et mangfold.

- Vi må klare å bygge på variasjon og mangfold innenfor enhetlige boligfelt med unike boliger – en arkitektonisk helhet samtidig som vi skal bygge digitalisert. Med nye digitale hjelpemidler er dette fult mulig å få til, mener Sandvik.

Rimeligere

Han er også helt klar på at det må bli enklere og rimeligere å bygge i Norge.

- Bransjen må få på plass en effektiv byggeprosess. Industriell husbygging er ikke noe nytt – men det er ikke standarden i dag. Det finnes nå de nye muligheter som gjør at vi kan standardisere Lego-metoden å bygge på, men som også sikrer det fleksible, en god kundereise med god design og valgmuligheter. Datamaskinene kan hjelpe oss med ting som er vanskelig for den menneskelige hjerne å bearbeide, legger han til.