Dag Runar Båtvik

- Sats på digitalisering og gode medarbeidere

Styreleder i Boligprodusentene og adm. dir. i Norgeshus, Dag Runar Båtvik, dro frem to aspekter han mener det er avgjørende å få på plass om man skal lykkes i tiden fremover - og det er å bli med på digitaliseringen - og å sikre seg de riktige medarbeiderne.

Det var en tydelig fornøyd Båtvik som kunne ønske velkommen til årets utgave av Boligkonferansen.

– Rundt 50 prosent av boligene som bygges her i landet bygges av dere som er til stede her i salen i dag – og denne konferansen er blitt en viktig møteplass der boligbyggerne møter for å dele erfaringer og kunnskap som kan bringe bransjen fremover, sier Båtvik.

Boligkonferansen 2019 har fått navnet «En verdikjede i endring».

– Dette innebærer deling av kunnskap for å bli flinkere sammen, og jeg mener det spesielt er to momenter som er helt avgjørende om man skal lyktes fremover. Det første omhandler digitaliseringen. Dette er noe vi har jobbet mye med lenge i Norgeshus. Vi er nå veldig nærme å få en heldigital byggeprosess, der vi kan spare 20-30 prosent av byggekostnadene. Om noen år vil Norgeshus kunne bygge en vanlig bolig en halv million kroner billigere enn vi gjør i dag, sier Båtvik.

Det andre momentet Båtvik ønsker å dra frem er å sikre gode medarbeidere.

– Bransjen skriker etter håndverkere. Vi trenger flere dyktige folk - og dette må vi ta på alvor. Dette rekrutteringsarbeidet må begynne på ungdomsskolen. Vi må fortelle om fordelene som finnes i bransjen, der også mulighetene til videreutdanning må dras frem., Dessuten må vi må ta imot lærlingene ordentlig - vi må skre at alle får en god lærlingeplass. Og ikke minst må vi ha fokus på HMS og gode erfaringer på jobb, påpeker Båtvik, som også lover at det kommer store endringer for boligbyggerne i tiden fremover.

– Det vil være annerledes å være boligbygger i Norge om 5, 10 og 15 år enn i dag - og da trenger vi dyktige medarbeidere. Ta vare på folket og ta del i digitaliseringen, oppfordrer Båtvik.