Bolig: Forvirrende markedssignaler

Etter en oppløftende salgsøkning i første kvartal er det nå sprikende tilbakemeldinger fra boligprodusentene om utviklingen i markedet.

Dette kom frem da medlemsbedriftene på foreningens generalforsamling tirsdag og onsdag denne uken skulle avgi muntlige rapporter om temperaturen og retningen ute i markedet.

Som utgangspunkt kunne adm. direktør Per Jæger hos Boligprodusentene melde om at forventningsindikatoren, som inngår i den markedsinformasjons-innsamlingen som foreningen foretar hever 14. dag, viste en overraskende nedgang som Jæger ikke kunne forklare.

Medlemmer fulgte opp med opplysninger om så vel mindre trafikk etter påske kombinert med avventende kunder. Det ble hevdet at oppgangen i første kvartal var en naturlig følge av at forsiktige kunder som hadde utsatt kontraktsinngåelser på slutten av fjoråret, nå igjen kom på banen. Man fryktet derfor en tøff høst.

Fra en Vestlandsrepresentant ble det meldt om at man nå tydelige kunne merke at arbeidsledigheten også var kommet til Vestlandet.

Andre kunne melde om god trafikk og godt salg de siste ukene forholdene tatt i betraktning. Samtidig ble det overfor bygg.no påpekt at det alltid har vært svingninger fra uke til uke slik at det er vanskelig å slå fast om man nå står innenfor en ny og stabil nedgangstrend.

Boligprodusent-sjef Per Jægers prognose var en liten oppgang til om lag 18.000 nye igangsatte boliger i år og en ytterligere økning til om lag 20.000 neste år. Begge tallene representerer et lavt nivå.

Sjeføkonom Tor Steig fra NHO bidro til litt optimisme i salen gjennom sitt innlegg "Den økonomiske krisen - lysner det?" Svaret hans var så opplagt ja.

Han trodde ikke på noen gjentagelse av utviklingen fra forrige nedgangsperiode på 80-90-tallet som denne gang ville gitt en oppgang først i 2013-15.

Steig henviste til at det ikke går så dårlig med norsk økonomi som i andre land som det er naturlig å sammenligne seg med. Norsk industriproduksjon, hvor byggenæringen har tatt en betydelig andel, har falt med fem prosent, mens fallet i Sverige har vært på hele 23 prosent.

NHOs sjefsøkonom påpekte også at en styringsrente på 1,5 prosent har bidratt til å gi Ola og Kari en økt kjøpekraft på hele tre prosent, og noe av disse pengene ville han tro folk ville bruke på rehabilitering og endog kjøp av ny bolig.

- Og hvis bruktboligprisene stiger videre, vil folk føle seg rikere som igjen vil bidra til større villighet til å bruke penger, sa han.

Steig trakk også frem den usikre utviklingen i arbeidsledigheten. NHO tror på en reduksjon i arbeidskraftbehovet i privat sektor på 2,5 prosent som betyr 40-50.000 personer. Men samtidig er behovet i offentlig sektor økende med tre prosent. NHOs prognose for 2010 er riktignok 140.000 ledige som gir en prosent på 4,5 prosent som internasjonalt sett er et lavt nivå.