– Vi ønsker å ta best mulig vare på våre lokalt eide bedrifter og dermed legge best mulig til rette for etableringer av lokale arbeidsplasser, sier Bodøs ordfører Odd Emil Ingebrigtsen (H). Foto: Jan Langhaug / NTB
– Vi ønsker å ta best mulig vare på våre lokalt eide bedrifter og dermed legge best mulig til rette for etableringer av lokale arbeidsplasser, sier Bodøs ordfører Odd Emil Ingebrigtsen (H). Foto: Jan Langhaug / NTB

Bodø skal utrede mulige kutt i formuesskatt for lokalt næringsliv

Bystyret i Bodø går inn for kraftige kutt i formuesskatten for det lokale næringslivet.

Det gjelder for eksempel maskiner og næringseiendom som eierne må betale skatt av, selv om bedriften skulle gå med underskudd.

Et bredt flertall av bystyret i Bodø kommune vedtok torsdag at kommunen skal utrede muligheten for betydelige kutt i formuesskatten som rammer lokalt eid næringsliv, såkalt arbeidende kapital. Det går fram av en pressemelding fra ordfører Odd Emil Ingebrigtsen (H).

– Vi ønsker å få klarhet i hvilket handlingsrom vi har lokalt. Vårt oppdrag er å sørge for å få til aktivitet og en positiv utvikling lokalt. Vi ønsker å ta best mulig vare på våre lokalt eide bedrifter og dermed legge best mulig til rette for etableringer av lokale arbeidsplasser, sier Ingebrigtsen.

I vedtaket påpekes det at skatten går utover lokalt eid næringsliv og dermed også kommunens skatteinngang.

– I tillegg har Nord-Norge over tid hatt store utfordringer med fraflytting, og spesielt byene i nord er viktige for å stimulere til økt bolyst, investeringer og flere arbeidsplasser, heter det videre.

NHO applauderer forslaget og viser til innspill fra bedriftene, som mener lavere skattetrykk er et svært viktig tiltak.

– Det er særlig skatt på verdier i form av utstyr, lokaler og eiendom som bedriftene mener er skadelig. Dette slipper utenlandske eiere å skatte for. En reduksjon i skatten på arbeidende kapital handler dermed ikke om å øke lønnsomheten, sier regiondirektør Hans Christian Hansson i NHO Nordland.