BNL vil se nærmere på påstandene om ulovlig innleie

Denne uken kom en rapport utarbeidet av flere foreninger og forbund tilknyttet byggenæringen i Oslo. I rapporten hevdes det at ved 59 byggeplasser i Oslo og Akershus skal være 40 prosent innleid arbeidskraft, og 80 prosent av disse jobber ulovlig. BNL har bedt om å få større innsikt i materialet som rapporten bygger på.

Rapporten fra byggmiljøene i Oslo og Akershus er basert på at tillitsvalgte har oppsøkt 59 byggeplasser med nesten 3.000 arbeidere for å undersøke hvor omfattende bruken av innleie er og om den er lovlig, melder FriFagbevegelse.

I rapporten blir det vist til at nesten all innleid arbeidskraft kommer fra bemanningsbyråer, ikke fra andre produksjonsbedrifter. For at innleid arbeidskraft skal være lovlig må flere punkter være på plass. I rapporten hevdes det at av alle de undersøkte innleieforholdene som er omtalt i rapporten var hele 85 prosent ulovlig.

– Generelt ser vi at tillitsvalgte blir totalt overkjørt i innleiesaker. Problemet er at både ulovlig innleie og sosial dumping er så å si risikofritt. Den verste straffen de som driver med dette kan få, er å komme i mediene og kanskje måtte betale det arbeidet egentlig koster, sier organisasjonsarbeider i Rørleggernes fagforening i Oslo, Boye Ullmann til nettstedet.

Adm. dir. Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening (BNL) peker på at det er alvorlige påstander angående bruk av ulovlig innleie i rapporten om innleie i Osloområdet.

– Generelt forventer BNL at alle bedrifter følger spillereglene når det gjelder innleie. Vi forutsetter at bedriftene har gode systemer for dette. I tillegg har de store klubber og sterke tillitsvalgte og et godt partssamarbeid.

Jon Sandnes

Sandnes sier at tallene i rapporten og påstandene om ulovlig innleie er noe BNL skal se nærmere på og har derfor bedt om å få større innsikt i materialet som rapporten bygger på.

– Det er viktig å få en klargjøring når det gjelder hva ulovlighetene innebærer. Vi har oppfattet at dette dreier seg om blant annet mangel på tariffavtale og avtale med tillitsvalgte om bruk av innleie. Her ønsker vi å gjøre en kartlegging for å se hvor det er eventuelle svikt i rutiner, sier Sandnes.

Sandes påpeker at BNL har løpende dialog med Fellesforbundet om disse sakene.

– Vi har tro på partssamarbeid også omkring disse spørsmålene, avslutter Sandnes.

I BNL er man klare på at det i hovedsak bør satses på faste ansatte, men at fleksibilitet også må tillegges vekt.

– Vi mener at det er nødvendig å satse på egne ansatte fagarbeidere og lærlinger, men bedriftene har også behov for fleksibilitet. Vi forventer imidlertid at alle bedrifter har gode systemer for å følge spillereglene, legger Sandnes til.

– Det bekymrer oss er hvis bruken av innleie svekker modellen med fast ansatte som hovedregel og lærlinger som byggenæringen er tuftet på for å sikre at kompetansen blir i næringen, sier Sandnes.

Sandnes tror at økningen i innleie henger sammen med at det til tross for høy aktivitet og vekst i Oslo-området de siste årene, også er et høyt prispress og tøffe rammevilkår.

– Dette er også en konsekvens av at byggherrene i stor grad etterspør på bare laveste pris, sier han.