Administrerende direktør Jon Sandnes i BNL. Foto: BNL/Moment studio

BNL-sjefen tror et sunt arbeidsliv er nødvendig for mental helse

Administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening (BNL), Jon Sandnes, tror den norske modellen med faste ansettelser og høy organisasjonsgrad er et viktig grunnlag i kampen mot selvmord i bygg- og anleggsnæringen.

Administrerende direktør Jon Sandnes i BNL tror at en arbeidslivsmodell med faste ansettelser, fungerende lærlingeordning, høy organisasjonsgrad og mangfold kan være med på å verne arbeidere i den norske byggenæringen mot flere av risikomomentene som krever livet til så mange bygningsarbeidere i andre land.

– Min umiddelbare reaksjon når jeg leser denne reportasjen, er at det er veldig trist, og jeg gjør meg mange refleksjoner. Vi ser fra land som England og Australia at det er en trend hvor bygningsarbeidere er mer utsatte enn folk i andre næringer, og det som slår meg, uten at jeg sitter med gode tall på dette, at den strategien som BNL har valgt for et ønsket arbeidsliv, kan gjøre at situasjonen er annerledes i Norge. Jeg tror at det arbeidslivet som vi ønsker, er det beste sikkerhetsnettet for nettopp å forebygge selvmord i næringen, sier Sandnes.

Arbeidere på midlertidige kontrakter med løs tilknytning til arbeidslivet kan vanskelig oppnå samme trygghet som fast ansatte. Sandnes tror også fast ansatte i større grad fanges opp og følges opp av arbeidsgiverne.

– Hvis du ikke har firmalogoen på ryggen – hvem skal fange deg opp da? Som ansatt i en bedrift hvor du blir sett, tror jeg du har et bedre opplegg for å bli fanget opp før det blir alvorlig, sier Sandnes.

HMS er mer enn vernesko og hjelm, men BNL-sjefen registrerer at psykisk helse så langt ikke har vært høyt på dagsorden når man har diskutert sikkerheten og helsen til de som jobber i den norske byggenæringen.

– Sikkerhetsaspektet har fått mye fokus, miljø har fått mye fokus. Helse, og spesielt psykisk helse, har ikke fått like mye fokus. Her har vi en jobb å gjøre. Psykisk helse må adresseres når vi arbeider med sikkerhet fremover. Selvmord er en sammensatt problemstilling, og det er mange spesifikke ting som vi må ta tak i utover arbeidslivsmodellen. Men enhver utfordring, uavhengig av hva det er, krever et godt faktagrunnlag. Vi mangler statistikk på dette, og det bør også bli et tema, sier Sandnes.