Nina Solli og BNL deltar på flere ulike arragementer på Arendalsuka.

Nina Solli og BNL deltar på flere ulike arragementer på Arendalsuka.

BNL setter fokus på grønt skifte, kompetanse og tilsyn under Arendalsuka

Byggenæringens Landsforening (BNL) arrangerer og er med på en rekke arrangementer under Arendalsuka som starter 15. august.

Nina Solli, administrerende direktør i BNL leder blant annet et møte om kontroll og tilsyn for å luke ut kriminelle og useriøse aktører i næringen.

– Vi har lenge hengt på myndighetene for å styrke kontroll- og tilsynsvirksomheten i byggenæringen. Bedriftene er utålmodige, og vi etterlyser handling på et anerkjent problem. Derfor tar vi debatten videre under Arendalsuka, sier Nina Solli i en pressemelding.

BNL er også partner og deltaker i Bygg Arena Arendal, med blant annet debattdeltakelse og podkastinnspilling. Foreningen har i tillegg et felles arrangement med NHO og NELFO om utdanning av fagarbeidere. Andre temaer BNL dekker over under Arendalsuka er trepartssamarbeidet, grønn infrastruktur, mangel på fagarbeidere, energieffektivisering og fornybarsamfunnet, HMS-kortet og realisering av det grønne skiftet.

– Byggenæringen er Norges største fastlandsnæring. Da er det naturlig at BNL har et solid fotavtrykk under Arendalsuka, som er den viktigste politiske arenaen i Norge i løpet av året. Her kan vi få våre meninger hørt og innlede til dialog med myndighetene på temaer som har betydning for byggenæringens rammebetingelser. De viktigste sakene vi skal jobbe med under Arendalsuka er energieffektivisering, øremerkede midler til FoU for byggenæringen, innleiesaken, et bedre system for tilsyn og kontroll, strengere klimakrav og klimatidsplan i teknisk forskrift samt tilgang på kompetent arbeidskraft, sier Solli.