Jon Sandnes, administrerende direktør i BNL, mener myndighetene bør bruke krisepakkene som kommer til å klimatilpasse Norge. Foto: Moment Studio

BNL om krisepakken: - En begynnelse som må styrkes i neste runde

I dagens krisepakke bevilges en milliard til nye samferdselsprosjekter og mer penger til kommunalt vedlikehold. Byggenæringens Landsforening mener oppdragene som kommer må tilpasses små og mellomstore bedrifter.

Byggenæringen er Norges største distriktsnæringen og er en stor motor for å holde sysselsettingen i gang i hele landet. Derfor har regjeringen i dag varslet en milliard kroner til prosjekter som kan holde hjulene i gang i næringen.

– Det er en begynnelse som må følges styrkes i neste runde, sier administrerende direktør Jon Sandnes i BNL.

– Det er viktig at oppdragene utformes slik at små og mellomstore bedrifter kan konkurrere om jobbene og at de kommer raskt ut i markedet, sier han videre.

Husbanken har også utvidet lånerammen med fem milliarder.

– Denne må utvides etter behov for å opprettholde boligbyggingen, mener Sandnes.

I pakken fra regjeringen bevilges det også blant annet 150 millioner mer til bredbåndsutbygging.

Byggenæringens Landsforening sier bevilgningene til samferdsel og kommunenes økte rammer må bidra tilå bygge Norge for fremtiden.
– Myndighetene må bruke krisen til å klimatilpasse Norge. ENOVAs støtteordninger bør utvides slik at flere husholdninger og kommuner kan energieffektvisere og klimatilpasse boligene sine, sier Sandnes.

For håndverksbedriftene som jobber i privat og servicemarkedet er det svært tøffe tider.
– Tiltak for dette markedet er helt nødvendig. Vi vet at mange bedrifter frykter konkurs i disse dager, og samfunnet har ikke råd til å miste verdifull kompetanse, avslutter Sandnes.