Administrerende direktør i BNL, Jon Sandnes. Arkivfoto.

BNL advarer politikerne mot å spare seg til fant

Kommunalminister Nikolai Astrup (H) lover at kommunene skal få mer i korona-kompensasjon, men det blir ikke krone for krone. - Ikke spar Norge til fant, advarer BNL-sjef Jon Sandnes.

Mens kommunene er blitt ulikt rammet av koronakrisen, har den første støtten fra staten blitt delt ut nokså flatt, ifølge Klassekampen.

Avisen har snakket med flere norske kommuner som sier at de ikke har fått dekket sine tap som en følge av koronakrisen.

De skriver også at flere kommuner varsler kutt velferdstilbud, noe kommunal- og moderniseringsminister Nikoali Astrup ikke mener det er grunn til.

– Det er viktig for meg å få fram at vi vil stille opp for kommunene, og at vi er i gang med det. Målet er at den økonomiske støtta treffer så godt som mulig, men det blir vanskelig å ha et system som kompenserer hver enkelt kommune krone for krone, sier Nikolai Astrup i et intervju med Klassekampen.

I mai anslo kommunenes interesseorganisasjon KS at fylker og kommuner kan komme til å tape opptil 27 milliarder kroner som følge av koronakrisen.

Ifølge kommunalministeren har kommunene til nå har fått 26 milliarder i støtte.

Signalene fra ministeren er ikke betryggende, mener administrerende direktør Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening.

– Har kommunene økende underskudd, er det helt avgjørende at de får signaler om at de får dekket koronarelaterte utgifter, ellers så må de kutte. Det at Astrup nå varsler at de ikke får dekket alt, skaper usikkerhet rundt om i kommunene. Da må kommunene også kutte budsjettet i det som ikke er lovbaserte tjenester. Det er viktig at Norge nå ikke sparer seg til fant, sier Jon Sandnes i en kommentar.

Sandnes viser til dyrkjøpte erfaringer fra bankkrisen på 80-tallet.

– Strupes økonomiene og oppdragene kuttes, vil vi både miste arbeidsplasser og bedrifter, men på sikt kunne miste en hel generasjon med fagarbeidere og nødvendig kompetanse for å bygge Norge, advarer ham.

– Byggenæringen er avgjørende for å nå våre klimamål. Når det skal bestilles oppdrag fra det offentlige, må det gjøres med en grønn innretning og ikke minst med krav om lærlinger, sier Sandnes.

Han trekker fram energieffektivisering som et effektivt og lønnsomt tiltak.

– BNL mener at Enova må innrette tilskuddene slik at de kan brukes til å gjøre trinnvise forbedringer på boliger for folk flest. Det skaper arbeidsplasser og har en sosial og grønn profil. Det vil være katalysator for investeringer og klimakutt samtidig som de sikrer fagarbeidere og lærlinger jobb, sier Sandnes.