Byggevarehandelen i ferd med å engasjere i salg av prefabrikkerte baderomsmoduler til proffkunder. Foto: Svanhild Blakstad / Byggeindustrien

BM Per Strand vil selge baderomsmoduler

Byggmakkeren Per Strand har knyttet kontakter for å bidra til produksjon av baderomsmoduler som bedriften han skal selge til sine proffkunder.

– Vår jobb vil være å markedsføre og selge modulene, sier den nord-norske Byggmakkerkongen Per Strand.

– Jeg kan bekrefte at vi er i konkrete samtaler om å få til produksjon av prefabrikkerte baderom. Vi skal ikke stå for selve produksjonen, men vi vil engasjere oss i et samarbeid og kan bidra til å utvikle en slik industri. Vår jobb vil være å markedsføre og selge modulene, sier den nord-norske Byggmakkerkongen Per Strand til Byggeindustrien.

Han er styreleder og medeier i familieselskapet PRS Holding AS med base i Harstad som gjennom sine 11 Byggmakkerforretninger i Troms og Nordland i fjor solgte byggevarer for 740 millioner kroner som gir en markedsandel på 30 prosent i regionen.

Norskprodusert

– Nå er vi i samtaler med produksjonsbedrifter. Vi håper å få på plass noe her i Nord-Norge, men det skal i hvert fall være noe norsk produsert, fremholder Strand som eventuelt er innstilt å gå inn som minoritetseier i produksjonsbedriften.

– Vil produksjonen være stål- eller betongbasert?

– Slike ting er det altfor tidlig å si noe om. Først må vi få fullført noens samtaler, svarer han.

Kjeden ikke involvert

Han kan imidlertid opplyse at han ikke har konferert med Byggmakker-kjeden om sine planer, og kjeden har heller ikke tatt kontakt etter oppslaget i regionavisen Nordlys nylig.

– Naturlig engasjement

Også Per Strand har registrert den kraftige dreiningen i markedet over mot prefabrikkerte bygningsmoduler.

– Det er helt naturlig for meg at handelsleddet må engasjere seg i denne utviklingen hvis vi skal kunne opprettholde og øke omsetningen. Dette skal vi få til. Vi må bare lære å krype før vi setter i gang med å springe. Nå skal vi ha noen samtaler. Så får vi se, avslutter en engasjert Per Strand som per dags dato ikke har mer å melde om status for saken.