- Vi er nå inne i en positiv prosess med å få på plass lokale kjøpmenn, sier Knut Strand Jacobsen, administrerende direktør i Byggmakker.

Byggmakker: Egeneeide butikker blir kjøpmannsdrevet

Byggmakker offentliggjorde i 2013 at de ville selge de egeneide butikkene i selskapet Norgros til lokale kjøpmenn. Selskapet har akkurat undertegnet de to første avtalene om overtagelse av tidligere egeneide butikker.

  - Byggmakker Storkaas på Gvarv og Byggmakker Bruland i Førde blir nå overtatt av lokale kjøpmenn. Målet er å få solgt de resterende butikkene innen årets utgang, sier administrerende direktør Knut Strand Jacobsen i Byggmakker.

I Telemark har Storkaas Handel AS, med eierne Per Rønningen og Ingebrigt Storkaas kjøpt Byggmakker Storkaas med overtakelse 1. september. Byggmakker Storkaas har 10 årsverk og omsatte i 2013 for 42 mill. I 2014 har butikken en vekst per juli på hele 18 prosent, og en resultatforbedring mot året før.

- Jeg har jo mange års erfaring som varehussjef i butikken, men gleder meg nå virkelig til å ta over som eier og driver av butikken. Det å kunne få alle funksjoner i eget hus vil gjøre mye av arbeidet vårt lettere. Det å få et nytt datasystem og en ny netthandelsløsning for våre proffkunder vil gjøre ting enklere for både oss og kundene. I vårt markeds-og salgsarbeid er det også en åpenbar fordel at vi er en del av byggevarebransjens mest kjente merkevare. Vi er klare til å gire opp, gi enda bedre service til våre nåværende kunder og ta ytterligere markedsandeler, sier Per Rønningen.

Også i Byggmakker Bruland har aksjeposten til Byggmakker Handel blitt overtatt av lokale kjøpmenn. Familien Bruland vil fra 1. oktober være eneeier i Bruland Bygg AS etter at eierskapet har vært delt mellom Bruland holding AS og Byggmakker Handel AS. Byggmakker Bruland har 12 antall ansatte og omsette i 2013 for 32 millioner.

- Vi er nå inne i en positiv prosess med å få på plass lokale kjøpmenn. I tillegg til de to allerede inngåtte avtalene er vi i konkret sluttforhandling om et tredje salg, og videre i pågående forhandlinger om salg av ytterligere seks butikker, sier Knut Strand Jacobsen, administrerende direktør i Byggmakker.

Kjeden tok i 2013 like for like to prosent markedsandeler.

- Den positive utviklingen, særlig på proffsiden, ser ut til å fortsette i 2014, heter det i en melding fra selskapet.

- Salget i Byggmakker totalt øker med omtrent sek sprosent per juli i år, litt bedre enn byggevaremarkedet generelt. Etter de første syv måneder har vi også et betydelig forbedret driftsresultat for kjeden. Når vi samtidig historisk vet at det meste av vårt overskudd kommer i annet halvår på grunn av sesongsvingninger, så kan det bli et godt år for kjedeselskapet. I tillegg vet vi at de kjøpmannsdrevne medlemsbutikkene våre har svært positiv utvikling, sier Strand Jacobsen.