Byggmakker legger ned fire butikker

Som et ledd i prosessen med å selge de egeneide butikkene i kjeden, har Byggmakker nå besluttet å legge ned fire av butikkene.

Det var i 2013 Byggmakker offentliggjorde at selskapet ville selge de egeneide butikkene i selskapet Norgros til lokale kjøpmenn.

– Vi er nå i prosess med å få på plass lokale kjøpmenn for et flertall av de 13 butikkene. Samtidig har vi etter nøye overveielser ikke annet valg enn å legge ned de butikkene som har svake økonomiske resultater, sier Knut Strand Jacobsen, administrerende direktør i Byggmakker.

Kjeden har de siste årene bestått av en kombinasjon av kjøpmannsdrevne og egeneide butikker. Selskapets kjøpmannsstrategi innebærer blant annet at alle egeneide butikker ønskes overført til lokale kjøpmenn. I den kjøpmannsdrevne delen av kjeden er det sterk positiv utvikling, mens man i Norgros i 2013 tapte 44 millioner kroner.

- Det jobbes nå med å sluttføre forhandlingene for de butikkene det finnes kjøpere til, og som har god utvikling, sier Jacobsen.

- Svak lønnsomhet og beliggenheten for enkelte av butikkene er hovedårsaken til manglende interesse for å overta. Når også leiekontraktene for enkelte av butikkene utløper, har vi ikke annet valg enn å legge ned fire butikker i løpet av høsten. Det var en tung beslutning å ta, og en trist beskjed å gi de ansatte i kveld, sier Jacobsen.

Butikkene det gjelder er lokalisert i Åsane, Drotningsvik, Nordås og på Rjukan.

- Vi opprettholder vårt proffsenter Gravdal. På den måten sørger vi for at våre proffkunder i Bergensområdet kan opprettholde den gode kunderelasjonen de har til Byggmakker. Vi kommer fortsatt til å opprettholde en sterk representasjon i Telemark, gjennom våre butikker både i Gvarv og i Seljord, sier Jacobsen.