Blir byggenæringen salderingsposten?

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem torsdag ble det ikke uventet varslet en innstramming og flere kutt i statens investeringer fremover. I forslaget synes det rimelig klart at byggenæringen blir den store salderingsposten for å holde tilbake investeringene i økonomien og for at man skal kunne foreta omprioriteringer i budsjettpostene.