Bjarne Tufte. Foto: COWI
Bjarne Tufte. Foto: COWI

Bjarne Tufte ny leder for kraftseksjonen i COWI

Bjarne Tufte er ansatt som ny leder for kraftseksjonen i COWI.

Bjarne Tufte kommer fra stillingen som teknisk sjef i Sira-Kvina kraftselskap. Der har han jobbet med kompetansebygging, vedlikeholdsstrategier og prosjektutvikling. Før det jobbet han med strategier, forskning og prosjektutvikling innenfor både nett og vannkraftvirksomheten i Agder Energi. Der var han blant annet med på å utarbeide forløperen til kabelforbindelsen NordLink til Nord-Tyskland.

– I COWI vil han ha ansvar for å finne ut hvordan man bedre kan utnytte seg av kraften vi har og hvordan vi skal bygge ut mer kraftnett i en tid der elektrifisering vil være et av de viktigste fundamentene for samfunnsutviklingen, skriver selskapet i en pressemelding.

– Mange av kraftstasjonene og nettanleggene rundt om i landet er bygget på 60- og 70-tallet og krever fornying. Vi har den pågående elektrifiseringen av Norge som gjør at vi krever enda mer strøm, samtidig som vi har flaskehalser mellom nettområder som gjør at man får svingende strømpriser. Dette må vi løse opp i, sier Tufte i meldingen.

– Vi blir nødt til å slå to fluer i en smekk, både forsterke eksisterende kraftnett og fornye. Det blir mye jobb fremover. Vi må velge de gode og smarte løsningene for ikke å overinvestere i nytt nett, og få bygd smartere nett samtidig. Vi skal ansette 10-11 stykker neste år hos oss i energiavdelingen og skape en slagkraftig enhet, utdyper han.