Administrerende direktør Arnt Helge Sandvik i Birkeland Bruk gleder seg over gode resultater av en stor omstillingsjobb. Foto: Media Sør
Administrerende direktør Arnt Helge Sandvik i Birkeland Bruk gleder seg over gode resultater av en stor omstillingsjobb. Foto: Media Sør

Birkeland Bruk firedoblet fortjenesten etter omstilling

Byggevarekjeden Birkeland Bruk økte omsetningen og firedoblet resultatet fra 2020 til 2020 etter en stor omstillingsprosess de siste årene.