Biokontor

Har du noen gang tenkt på hva plantene gjør for deg? BioOffice har tatt dette spørsmålet på alvor. 

Hver dag foregår det en usynlig dramatikk i ethvert menneskes liv. Plantene vi omgir oss med, omdanner karbondioksyd til oksygen gjennom fotosyntesen, som foregår inne i planten. Uten fotosyntesen ville det ikke vært liv på jorden.

Enkelt sagt vil det si at "skitten" luft blir til frisk luft gjennom plantenes åndingsprosess. Skadelige og giftige gasser (f.eks. benzen og hexan) blir nøytralisert gjennom dette "biologiske fileteret" og vi kan dermed puste fuktig og ren luft.

Firmaet BioOffice har tatt dette på alvor. Deres konsept har basis i å gjenskape naturens forhold inne, ved å bevisst gjøre bruk av grønne planter med stor vekst og bladoverflate i samspill med simulert dagslys.

Menneskene og alt liv på jorden er avhengig av energi fra solen. Vi er fra første menneske tilpasset et liv i naturen. Siden den industrielle revolusjonen for 200 år siden, har mennesket begynt å tilbringe større deler av livet innendørs. Med velferd og sosial utvikling har nye sykdommer og in-nemiljøplager tilkommet. I dag tilbringer vi 80-90 % av tiden inne og det går faktisk ofte utover liv og helse. Arbeidsplassen er antakelig det stedet der flest mennesker tilbringer mest tid. Gjennom en biologisk ut¬formet arbeidsplass, gjenskapes det miljøet som mennesket egentlig er skapt for.

Biokontorene fra BioOf¬fice er like enkle som geniale.

1) Lyset styrer viktige kropps-funksjoner som næring-somsetning og hormonbalanse. BioOffice simulerer sol-lys.

2) BioOffice baserer seg på at dagslyset reflekteres mot grønne planter, akkurat som mennesket oppfatter naturen. Dermed kan lysmengden økes radikalt, til et mer naturlig nivå. Lyset kan også justeres et¬ter døgnets rytme og individuelle behov. Den lysmengden og det lysspekter som i dag styrer byggenormene er til stor del basert på lesbarhet. BioOffice's løsninger bygger på at helseas¬pektet ved lys er minst like viktig som mu¬ligheten for å lese.

3) BioOffice tilfører organisk materiale i arbe¬idsmiljøet. Rundt en økologisk plante i vekst skapes et mikromiljø. At planter lager oksy¬gen kjenner alle til, men at det finnes 100-talls substanser rundt plantenes blad som påvirker mennesker i de umiddelbare omgivelsene, er kanskje mindre kjent. Dette er en positiv bonus. I tillegg er den visuelle opplevelsen av grønne planter avstres¬sende.

4) Plantenes røtter henter sin kraft fra jorden. Rotsystemet og jordsmonnet er kanskje de mest interessante delene av biokontoret. I hver kubikkcentimeter levende jord finnes ca. 30 000 organismer. Tusentals ulike arter tilpasser seg det unike miljøet de befinner seg i. Dermed bidrar systemet også til å bryte ned skadelige gasser og partikler i rommet og omgjøre disse til plantenæring.

Ved å plassere ut spesielle planter i kombinasjon med regulerbare dagslys-armaturer, gjenskapes menneskenes opprinnelige omgivelser. Forskning viser at ansatte som jobber /tilbringer tid i et i et BioOffice-rom, har hatt en reduksjon på 42% i tretthet, 45% på hodepine samt en nedgang i generelle plager, som f.eks. tørre øyne, hoste, hudutslett og slimhinneplager, på 23%.

Med enkle moduler som riktig lys, riktig organisk materiale og dokumenterte rutiner for service som vanning og gjødsling, skapes og vedlikeholdes et uhyre komplekst mikrobiologisk miljø, som mennesker har godt av.