Billigere å kjøre Fjærlandsvegen

Flertallet i Samferdselskomiteen ber regjeringen innføre maksimumssatser på bompenger, og det blir dermed billigere å kjøre Fjærlandsvegen i Sogn og Fjordane.

Det var Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og SV som utgjorde flertallet i komiteen. Nestleder i Samferdselskomiteen, Jorunn Ringstad fra Senterpartiet, mener det er uakseptabelt at det skal koste 300 kroner i bompenger å kjøre en vanlig personbil tur/retur gjennom Fjærlandsbommen. Og det er det altså flere som mener. Det var Thore A. Nistad fra Fremskrittspartiet som tok opp saken i Stortinget. Nå skal det innføres maksimumssatser på alle bompengeprosjekt, noe som betyr lavere prisar. Hvor stor prisreduksjonen skal bli, er ikke klart ennå.