– Det et bra tilfang med saker som meldes inn til rådet. Akkurat nå holder vi på å jobbe med sak nummer 669, sier rådsmedlem Thor Olaf Askjer.

– Det et bra tilfang med saker som meldes inn til rådet. Akkurat nå holder vi på å jobbe med sak nummer 669, sier rådsmedlem Thor Olaf Askjer.

BFJR fornyer seg

Byggebransjens Faglig Juridiske Råd (BFJR) har eksistert siden 1977, og har opp gjennom årene bistått mange hundre virksomheter i ulike tvistesaker. – Det er fortsatt stor interesse rundt bistand fra rådet ute i næringen, sier rådsmedlem Thor Olaf Askjer.