Betonmast utvikler Øvre Vollgate 9 for Anthon B Nilsen

Anthon B Nilsen Eiendom har inngått totalentreprisekontrakt med Betonmast Oslo AS i forbindelse med nybygg og rehabilitering av 3000 kvadratmeter i Øvre Vollgate 9.

Bygget ferdigstilles april 2018.

Ved igangsettelse av prosjektet er ca. 40 prosent av arealene utleid.