Betonmast bygger Solheimstunet for USBL. Ill. Arkitema Architects/EVE Images

Betonmast landet to kontrakter med en samlet verdi på over milliarden

Sist uke inngikk Betonmast to kontrakter med en verdi på over en milliard kroner, gjennom datterselskapet Betonmast Selvaagbygg. For USBL skal selskapet bygge 159 leiligheter på Lørenskog, mens rundt 440 boliger skal bygges på et nytt, stort prosjekt på Løren for Selvaag Bolig. 

 For USBL skal Betonmast bygge Solheimstunet på

Frode Antonsen

Lørenskog. Prosjektet består av 159 leiligheter med underliggende parkeringsanlegg. Oppstart avhenger av salget som starter i november, men antatt og avtalt framdrift er oppstart prosjektering i mai og bygging i september neste år. Kontraktsverdien er på 340 millioner kroner.

- Solheimstunet er vunnet i tilbudskonkurranse med PEAB og AF og viser at Betonmast er konkurransedyktige i det vanlige tilbudsmarkedet. I tillegg viser vi at vi er konkurransedyktige overfor de kundene vi aller helst vil ha; de som har prosjekter der vi kan komme tidlig inn og ha hånd om prosessen fra A til Å, sier en strålende fornøyd Frode Antonsen, administrerende direktør i Betonmast Selvaagbygg.

For Selvaag Bolig skal Betonmast utvikle, rammesøke og bygge ca 440 boliger på «OBS-tomta» i Lørenveien 57-63 på Løren. Utviklings- og rammesøknadsarbeidet er allerede i full gang og første rammesøknad skal være levert 1. februar neste år. Salgsstart er planlagt til mai 2016. Oppstart detaljprosjektering fra september 2016 og oppstart bygging i februar 2017 med ferdigstillelse i desember 2020. Kontraktsverdien er på om lag 900 millioner kroner.

- Lørenveien 57-63 kommer som et resultat av våre oppdrag for Selvaag Bolig på Lillohøyden og Nybyen Økern. Her har vi gjennom hele løpet fra utvikling, rammesøknad og prosjektering til produksjon opparbeidet oss en tillit hos beslutningstagerne hos Selvaag Bolig. Det har medført at de har tatt direkte kontakt for å framforhandle en avtale i trygg forvissning om at vi har den riktige kompetansen i alle ledd, og er i stand til å levere det de vil ha, mener Antonsen.

- Vi er ikke ukjent med store kontrakter i Betonmast, men det er første gang vi signerer kontrakter for over en milliard på en uke. Nå skal det feires, før vi setter i gang med å vise at vi er tilliten verdig, legger Antonsen til.

Jørgen Evensen, konsernsjef i Betonmast, er naturlig nok også svært fornøyd.

Jørgen Evensen

- Både Selvaag Bolig og USBL er store og viktige boligbyggere, og begge er viktige kunder for oss. Vi har bygget mange boliger for Selvaag Bolig, og gleder oss over at de atter velger å involvere oss helt fra starten av prosjektet. At USBL også signerer ytterligere en kontrakt med Betonmast, viser at de er fornøyd med de oppdragene vi har hatt for dem tidligere. Det er klart vi er stolte over å samarbeide med så store aktører i markedet, avslutter Evensen.