StudioNSW er arkitekt for Elvias nye hovedkvarter i Hamar.

StudioNSW er arkitekt for Elvias nye hovedkvarter i Hamar.

Illustrasjon: StudioNSW

Betonmast Innlandet bygger hovedkvarter for Elvia

Utstillingsplassen Eiendom har valgt Betonmast Innlandet til byggingen av et kontorbygg på rundt 13.000 kvadratmeter i Hamar sentrum. Nybygget skal huse hovedkvarteret til nettselskapet Elvia.

Utstillingsplassen Eiendom AS har gjennomført en anbudskonkurranse med fem av Innlandets største entreprenører. Valget falt til slutt på Betonmast Innlandet, som skal stå for gjennomføringen av prosjektet som en totalentreprise.

Byggetiden vil strekke seg over nærmere to år, med byggestart i løpet av 2021. Entreprisekostnad er nærmere 400 millioner kroner. Bygget er tegnet av Hamar-baserte StudioNSW, opplyser Utstillingsplassen Eiendom i en pressemelding.

Ifølge utbyggeren vil prosjektet involvere mange lokale rådgivere, entreprenører og leverandører, og bidra til økt aktivitet for næringslivet i Hamar.

Til sammen skal det arbeide rundt 400 personer i bygget, fordelt over åtte kontoretasjer. Elvias nye hovedkvarter får adresse Sverdrups gate 47 i Hamar.

Utstillingsplassen Eiendom skriver i meldingen at de og Elvia har hatt felles målsettinger om at det nye bygget skal være innovativt, ha en tydelig miljøprofil og være et godt og inspirerende sted å jobbe.

Miljøambisjonene er fundamentert i prosjektets konkrete miljømål. Bygget skal BREEAM-sertifiseres som Excellent, oppfylle energimerke A og passivhusstandard for næringsbygg.

Av andre miljø- og bærekraftige løsninger trekker Utstillingsplassen Eiendom frem solceller, lokal overvannshåndtering med grønne bed og blå tak, tilrettelegging for grønn mobilitet og valg av bærekraftige materialer.

Ifølge utbyggeren vil Hamar legge merke til byggets særegenhet langs Vangsveien, i siktlinjen inn mot sentrum av byen, med en åpen og transparent fasade som vil helle ut mot Vangsveien.