Hov Ungdomsskole. Illustrasjon: CADMAN / L2 Arkitekter

Betonmast bygger skole på Hønefoss

Betonmast Ringerike har signert kontrakt med Ringerike kommune om bygging av Hov ungdomsskole på Hønefoss, etter samspillfase siden sommeren 2020.

Kontrakten er en totalentreprise med en verdi på om lag 225 millioner kroner uten merverdiavgift, skriver entreprenøren i en pressemelding.

Prosjektet omfatter nybygg av skole og idrettshall på totalt om lag 8.000 kvadratmeter. Skolen vil bli bygget som fire paviljonger, hver på to etasjer, kretsende rundt et felles skoletorg. Prosjektet har et sterkt miljøfokus, og det jobbes etter de samme prinsippene som ved BREEAM-NOR Very Good. Bygningene vil bli oppført i massivtre.

- På Hov ungdomsskole har vi satt oss mål om å utnytte lokale ressurser, redusere ressursbruken i byggefasen, samt sørge for effektiv energistyring og lavt energiforbruk. Samtidig har vi satt helse i fokus blant annet ved å utnytte treverkets innemiljøegenskaper, forteller Eskil Thorkildsen, daglig leder i Betonmast Ringerike i meldingen.

- Ringerike kommune er en ambisiøs byggherre som satser på skole. Dette blir den andre skolen vi bygger for kommunen på kort tid, og etter en konstruktiv samspillsfase ser vi frem til å nå gå i gang med prosjektet. Jeg er stolt av våre dyktige medarbeidere, som nok en gang viser at de har god kompetanse på samspillsprosjekter og skolebygg, sier konsernsjef Jørgen Evensen i Betonmast i samme melding.

Oppstart av prosjektet er omgående med ferdigstillelse første kvartal 2023.