Hotellet på The Well er tegnet av Halvorsen & Reine Arkitekter.

Betonmast bygger nytt hotell på The Well

Betonmast har signert kontrakt med Canica om oppføring av et hotell i tilknytning til det velkjente SPA-anlegget The Well på Kolbotn. Prosjektet skal gjennomføres i en samspillentreprise, og har en verdi på om lag 260 millioner kroner.

Prosjektet omfatter oppføring av et hotell med 104 rom samt konferanseavdeling, totalt cirka 8400 kvadratmeter. I tillegg skal eksisterende spa bygges om for å tilpasses sammenkoblingen med hotellet, og uteområder opparbeides.

- Vi gleder oss til endelig å starte byggingen, uttaler, Ole-Bjørn Bakke, daglig leder i Betonmast Oslo.

- Sammen med utbygger har prosjektleder Stine Aa. Pedersen og hennes team i en periode jobbet frem muligheter og løsninger for prosjektet. Vi har stor tro på at dette blir et flott samarbeidsprosjekt, som kommer både utbygger, oss som entreprenør, samarbeidspartnere og ikke minst publikum til gode, sier Bakke.

- Endelig får vi kommet i gang med utvidelsen av The Well, og veldig snart kan vi tilby etterlengtet overnatting til våre trofaste gjester på et unikt og «extraordinary» hotell. Vi gleder oss til å komme i gang med Betonmast på dette fantastiske prosjektet. Dette blir gøy, uttaler Kristian Gundersen, utviklingsdirektør i Canica.

- Vi ser også frem til et godt samspill med Betonmast i prosjektet, tilføyer Kjartan Hervig, innleid prosjektleder fra WSP

- Det er svært gledelig at våre medarbeidere igjen har jobbet frem et godt prosjekt, også denne gang i tett samarbeid og dialog med utbygger. Nå gleder vi oss til å komme i gang, sier Jørgen Evensen, administrerende direktør i Betonmast.

Forberedende arbeider er igangsatt, og selve byggeprosjektet starter opp i juni 2019. Overlevering er satt til årsskiftet 2020/2021.

Fra venstre: Kristian Gundersen i Canica og Kjartan Hervig fra WSP, Stine Aa. Pedersen og Ole-Bjørn Bakke i Betonmast Oslo.