Foto: Fin Serck-HanssenFra venstre: Mette Røsbekk (Lundhagem Arkitekter), Isak Berntsen (byggherre), Lars Hamran (Hamran/Johansen Arkitekter - prismottaker) og Kristoffer Øyen fra Lie Øyen Arkitekter. Foto: John-Erik ReiersenFoto: Fin Serck-HanssenFoto: André Severin JohansenFoto: Fin Serck-HanssenKristoffer Øyen leser opp juryens begrunnelse for tildeling av prisen. Foto: John-Erik ReiersenFoto: John-Erik ReiersenFoto: André Severin JohansenFoto: André Severin JohansenFoto: André Severin JohansenFoto: André Severin Johansen

«Betonghytta» i Målselv fjellandsby tildelt Betongelementprisen

Prosjektet «Betonghytta» i Målselv fjellandsby er tildelt Betongelementprisen 2021. Overrekkelsen av prisen fant sted i hytta i Målselv tirsdag ettermiddag.

«Betonghytta» er blitt til gjennom et tett samarbeid mellom arkitekt og byggherre Isak Berntsen, som også er leder av betongelementfabrikken Element NOR. Arkitekt for prosjektet er Hamran/Johansen Arkitekter AS, og jobben er utført av Tromsbygg AS, mens Element NOR har levert betongelementene. Hytta på 150 kvadratmeter ble fullført i 2021.

Juryen sier i sin beskrivelse at valget av betongelement i hele bryggeriet er nærliggende.

– Ikke bare fordi byggherre står tett på egen produksjon, men også fordi «steinsteypa», som det heter på islandsk, er et velfungerende produkt på tomten; byggemetoden tillater en friere geometri, byggeriet egner seg til å kunne felles ned i terrenget, og overflatene kan lages og styres slik at de passer godt inn i dette bratte fjell- og steinlandskapet, skriver juryen.

Juryen skriver følgende i sin begrunnelse for tildelingen av prisen:
«Betonghytta ved Målselv fjellandsby utfordrer elementproduksjon i høy grad. Det har vært forsket i overflater og konstruksjonsmetoder, og overgangene er viet stor oppmerksomhet – både mellom betongelementene, men også når det gjelder øvrige materialer; glass, treverk og gresstak er alle viktige materialkomponenter som har gode og arkitektonisk spennende overganger til betongen. Resultatet er et byggverk som fungerer svært godt i sin helhet. Elementbyggeriet er velfungerende med hensyn til programmet hytte, med tanke på hyttas krevende geometri og terrengtilpasning i det bratte landskapet. Overflatene harmonerer svært godt med fjellandskapet. Det har blitt et særegent byggverk som man ikke tidligere har sett maken til, og juryen verdsetter evnen og viljen til å utvikle noe nytt og unikt.»

Betongelementprisen er en arkitekturpris stiftet av Betongelementforeningen (BEF), Norske Arkitekters Landsforening (NAL) og Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF). Prisen tildeles et arkitektkontor/foretak, og gis som anerkjennelse for talentfull og god arkitektonisk bruk av betongelementer i et bygg anlegg, landskap eller interiør der betongelementer utgjør et dominerende element.

Juryen består av:
Kristoffer Øyen, Norske Arkitekters Landsforbund
Mette Røsbekk, Norske Arkitekters Landsforbund
Bjørn Uppstad, Rådgivende Ingeniørers Forening
John-Erik Reiersen, Betongelementforeningen