John-Erik Reiersen i Betongelementforeningen

Betongelementforeningen misfornøyd utdanningsrapport

Betongelementforeningen er misfornøyd med rapporten om endringer i utdanningstilbudet.

Utdanningsdirektoratet la fredag frem en ny rapport hvor de foreslår endringer i yrkesfaglige linjer. Betongelementforeningen er ikke fornøyd med hva som kom frem her.

Formålet med rapporten er å bidra til at opplæringstilbudene blir mer relevante og i tråd med arbeidslivets behov.

– Byggenæringens Landsforening (BNL) har uttalt at de er godt fornøyd med rapporten, men vi savner byggmontasjefaget, sier daglig leder John-Erik Reiersen i Betongelementforeningen i en melding.

– Bygging med store prefabrikkerte konstruksjonsdeler av betong, stål, og tre har vært i betydelig vekst de siste tiårene. Den økende avstanden mellom det tradisjonelle og det industrielle byggeriet er en konsekvens av at byggeprosessen effektiviseres, sier Reiersen videre.

Verdiskapningen flyttes
Foreningen mener mye av verdiskapingen flyttes fra byggeplass til fabrikkene og verkstedene.

– Årsakene til dette er at kravene til produktivitet, kvalitet, geometrisk utforming og arkitektur i sum gjør det naturlig å velge industriell prefabrikasjon av konstruksjonsdeler. Arbeidene på byggeplass blir mer og mer en ren logistikk-, og montasjeoperasjon. Siden begynnelsen av 1990-tallet har bruken av betongelementer økt med nær 200 prosent, og tre og stål har også hatt en betydelig økning for prefab. En vesentlig del av fleretasjes boligbygg er prefabrikkerte moduler og elementer. For næringsbygg er denne andelen et sted mellom 70 og 80 prosent. Det er derfor med stor undring vi finner at industriell bygging eller byggmontasje ikke er nevnt en eneste gang i rapporten, på tross av at rapporten skal være med å peke veien videre for fagutdanningen. Vi stiller oss også undrene til at Byggenæringens landsforening sier seg fornøyd med rapporten om fremtidig fagutdanning, utdyper Reiersen i meldingen.

Byggmontasjefaget
Han peker på at som en konsekvens av endringen i byggenæringen tok Betongelementforeningen i 2008 initiativ til et nytt fag med arbeidstittelen byggmontasjefaget.

– Det er sterkt behov for tilbudet i videregående opplæring fordi det kreves en annen kompetanse for denne yrkesgruppen enn det de tradisjonsbundne fagene. Når Kunnskapsdepartementet skal fatte en beslutning er det viktig at dette gjenspeiler næringens behov, og at man ser bortenfor rapportens horisont. Vi vil ikke spekulere i hvorfor byggenæringens potensielt største fag i fremtiden ikke er nevnt med et ord i rapporten. Vår viktigste jobb blir paradoksalt nok å overbevise partene som står bak rapporten om at industrialiseringen av norske bygge- og anleggsplasser har konsekvenser også for fagutdanningen, legger Reiersen til.

Overhallagruppen etterlyser satsing på relevant fagutdanning

Arnt Ove Amdal i Overhallgruppen. Arkivfoto: Ådne Homleid.

Homleid

Overhallagruppen jobber med industrialisering av byggeprosessen.

– Konsernet produserer elementer i tre, stål og betong på en industriell og automatisert måte i fabrikk, for så å montere dette på en kvalitetsmessig og sikker måte på byggeplass, sier administrerende direktør Arnt Ove Amdal.

– Dersom vi sammenligner forskjellige bransjer i Norge så ser vi at byggebransjen har den svakeste produktivitetsutviklingen, vi mener noe av dette kan forklares med at fagutdanningen ikke henger helt sammen med det som foregår på byggeplass, mener Amdal.

Han mener industriell produksjon og montasje vil øke enda mer de nærmeste årene.
– Derfor er byggenæringen nødt til å gi unge montører en tverrfaglig og relevant utdanning for å dekke det faktiske behovet på norske byggeplasser. Det vil være urimelig av byggebransjen å forvente at utdanningsinstitusjonene skal levere gode fagarbeidere når det er et gap mellom utdanningen og det som foregår på byggeplass. Overhallagruppen har arbeidet sterkt for å få etablert byggmontasjefaget i mange år, og det er på tide at byggmontørene får en anerkjennelse og at partene i arbeidslivet innser behovet for ny kompetanse i næringen, sier Amdal.

Har stor tro på faget
Kompetansedirektør Jørgen Leegaard i BNL sier han har stor tro på opprettelsen av et byggmontasjefag, men at dette har vært vanskelig å få etablert frem til nå.

– Partene i faglig råd har tidligere ikke vært enige om opprettelsen av byggmontasjefaget, men i løpet av den siste tiden har vi kommet et godt stykke lenger. Nå er Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA), Byggmesterforbundet og Betongelementforeningen enige om innholdet i et slikt fag, og vi har sendt inn en formell forespørsel til Utdanningsdirektoratet om opprettelsen av utdanningen, sier Leegaard. Han har nå stor tro på at Fellesforbundet, som tidligere har gått imot opprettelsen et slikt fag, også er med å støtte dette utdanningsløpet.

– Vi håper vi nå har fått med oss Fellesforbundet slik at vi kan få etablert faget, spesielt med tanke på at alle parter synes å være enige om innholdet og viktigheten av dette,  sier Leegaard i en kommentar.