Beste Statoil-resultat noensinne

Med et overskudd før skatt på 31 milliarder kroner i 1. kvartal, la konsernsjef Helge Lund mandag fram det beste kvartalsresultatet i Statoils historie.

I samme periode i fjor fikk selskapet et resultat på 21,5 milliarder kroner, mens 2004-regnskapet viste 16 milliarder i overskudd før «finans, skatt og minoritetsinteresser». Som Norges største selskap er alle Statoils resultatrekorder samtidig norske rekorder. Resultatet etter skatt ble likevel ikke bedre enn 10,3 milliarder kroner, noe som henger sammen med de mange ekstraordinære skattene som oljeselskapene får på norsk sokkel. For Statoils vedkommende ender storparten av pengene i statskassa uansett. 1. kvartal 2006 er det åttende kvartalsresultatet Statoil-sjef Helge Lund legger fram. I Lunds periode har olje- og gassprisene nådd høyder som var nærmest utenkelige under den forrige Statoil-sjefen Olav Fjell. Når regnskapstallene nå blir lagt under analytikernes luper vil derfor Lund først og fremst bli vurdert etter hva han har oppnådd på utgiftssiden. Kjempeinntektene kommer nærmest av seg selv. Statoil-aksjen har i flere uker ligget på mellom 200 og 210 kroner på Oslo Børs. Fredag sluttet den på 207,50, mens sluttkursen i New York fredag kveld norsk tid var på 211 kroner. Når handelen på Oslo Børs starter klokken 9 mandag, vil man få svar på hva markedet hadde ventet. Uansett har Statoil-aksjen i Lunds tid steget med nærmere 140 prosent og selskapets markedsverdi er for lengst fordoblet.