Foto: Unilever House Marco Polo Tower Hamburg Germany - ChristianSchd - CC BY-SA 3.0

Besøk Europas største byutviklingsområde

Med sine 1,7 millioner innbyggere er Hamburg Tysklands nest største by og sentrum i en region med 4,3 millioner innbyggere.

Nå inviterer Byggutengrenser til et besøk der du kan studere hvordan man planlegger og utvikler en by med meget stor etterspørsel etter både boliger og yrkesbygg. En lang rekke spennende prosjekter blir besøkt under turen 23.-24. oktober.

Utviklingen i de sentrale områdene Wilhelmsburg, Veddel og Hartburg utgjør IBA Hamburg Internationale Bauausstellung, der de sosiale og bygningsmessige utfordringene kan sammenlignes med de som man finner i enkelte norske byutviklingsområder. Denne utbyggingen skjer i et flomutsatt elvelandskap rundt Elben og viser også hvordan man møter utfordringene fra et klima i endring.

Hafencity er Europas største byutviklingsområde og har paralleller til norske byers fjordutviklingsprosjekter. Utbyggingen følger en egen sertifiseringsordning for bærekraft og i «Hafenliebe» klarer man å trekke barnefamilier inn i boliger i sentrumsområdene.

Hamburg er fremdeles en av verdens viktigste havnebyer. Byen har flere kanaler enn Venezia og i 2011 var Hamburg European Green Capital. Som en av få byer i Tyskland som vokser, er HafenCity og IBA-Hamburg viktige elementer i en bærekraftig utbygging.

– Det er interessant å se hvordan kommunen jobber fram en sentrumsutvikling i en storby for å bli attraktiv for investorer, bedrifter, private og besøkende både nasjonalt og internasjonalt, sier daglig leder Jan Eldegard i Byggutengrenser.

Sammen med besøkene i IBA og HafenCity har arrangøren lagt opp til besøk på andre utvalgte prosjekter i Hamburg som er tegnet av kjente arkitekter. Besøkene blir gjennomført i nært samarbeid med arkitektguider fra Hamburg. Dette er det tiende året Byggutengrenser arrangerer studietur i Europa og i år er det er maksimalt deltagerantall på 20 personer. Turen er spesielt tilrettelagt for arkitekter og prosjektutviklere i privat og offentlig virksomhet.