Avdeling Nidarå i Åmli. Foto: Bergene Holm

Avdeling Nidarå i Åmli. Foto: Bergene Holm

Bergene Holm investerer ytterligere 50 millioner kroner i Agder

Bergene Holm AS investerer ytterligere 50 millioner kroner i avdeling Nidarå på Simonstad i Åmli. I alt har de investert over 350 millioner i sagbruket de siste ti årene.

Bergene Holm AS har de siste årene investert nærmere 300 millioner kroner i sagbruket på Simonstad i Åmli.

Nå investeres ytterligere 50 millioner kroner i økt tørkekapasitet for trelast.

Investeringen er en av de siste i vekstsatsingen for sagbruket og vil ifølge en pressemelding skape flere arbeidsplasser i regionen.

Den kommende investeringen etterfølger investeringen på 50 millioner kroner i tørkekapasitet i 2019 og nytt sorteringsanlegg for rå trelast til 95 millioner kroner i 2021. Tidligere har det blitt investert i ny saglinje, høvel og tørrsorteringsanlegg.

– I sum er Bergene Holms avdeling Nidarå godt rustet til videre vekst og verdiskaping for skogbransjen i Agder og Telemark. Et stort sagbruk i regionen sikrer skogeierne forutsigbare og gode vilkår for hogst og utvikling av skogeiendommene, heter det i pressemeldingen.

Avdeling Nidarå har i dag 90 ansatte og engasjerer i tillegg et stort antall eksterne aktører knyttet til tømmer, trelast, biprodukter og drift av avdelingen.