Bergene Holm sin avdeling på Haslestad i Holmestrand kommune, skal gjennom en stortilt oppgradering.
Bergene Holm sin avdeling på Haslestad i Holmestrand kommune, skal gjennom en stortilt oppgradering.Foto: Bergene Holm

Bergene Holm investerer 70 millioner kroner i Holmestrand

Bergene Holm investerer nærmere 70 millioner kroner i økt tørkekapasitet ved avdeling Haslestad i Holmestrand kommune. Dette er første trinn i en vekstplan til 200 millioner kroner innen utløpet av 2024.

Bergene Holm AS har de siste årene investert vel 350 millioner kroner ved sagbruket i Åmli i Agder. Nå starter en storstilt oppgradering av sagbruket på Haslestad der første ledd er to tørkekanaler fra den svenske leverandøren Valutec AB, opplyser Bergene Holm i en pressemelding.

De to tørkekanalene vil monteres i løpet av 2023. Samtidig har konsernet vedtatt å erstatte dagens anlegg for sortering av rå trelast og venter å inngå kontrakt med en leverandør i løpet av 2. halvår 2022 for levering i løpet av 2024.

Med disse investeringene vil produksjonen løftes fra omtrent 137.000 kubikk trelast pr år, til nærmere 200.000 kubikk trelast per år. Det tilsvarer vel 350.000 kubikk tømmer eller 7.800 vogntog med tømmer, skriver Bergene Holm i meldingen.

Avdeling Haslestad har i dag 55 ansatte og engasjerer i tillegg et stort antall eksterne aktører knyttet til tømmer, trelast, biprodukter og drift av avdelingen. Med de planene som foreligger må det forventes noen flere ansatte samt vekst i omkringliggende sysselsetting.

Bergene Holm er Norges nest største trelastprodusent med et årlig tømmerforbruk på cirka 1,15 millioner kubikkmeter tømmer. Konsernet kjøpte i 2021 tømmer for omtrent 800 millioner kroner fra norske skogeiere.