Farris bad. Foto: Rune Sørlie
Farris bad. Foto: Rune Sørlie

Belyser Veidekkes byggetidsdom

Byggetidsdommen fra Høyesterett i saken mellom Veidekke og Statens vegvesen vil naturlig nok bli belyst nok en gang når 250 advokater samles til entreprisejuridisk seminar på Farris Bad
i Larvik torsdag.