Sichuan Road and Bridge Group er ytterligere forsinket på Beitstadsundbrua. Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Beitstadsundbrua skulle vært åpnet 6. desember - nå er den utsatt enda en gang

Sluttfristen på Beitstadsundbrua var satt til 6. desember 2019. Nå blir det tidligst åpning i mars 2020. Samtidig løper dagbøter på 200.000 per hverdag for den kinesiske entreprenøren Sichuan Road and Bridge Group (SRBG).

Prosjektleder på Beitstadsundbrua, Jo Bernt Brønstad i Statens vegvesen. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Bruprosjektet i Trøndelag har vært utfordrende for både Trøndelag fylkeskommune og entreprenøren SRBG.

I november meldte Byggeindustrien at kineserne ikke ville rekke sluttfristen 6. desember og at ny åpningsdato ble satt til 19. desember.

Deretter gikk det ikke mer enn en uke før åpningen ble utsatt på nytt, denne gangen til slutten av januar.

Nå er prosjektet utsatt ytterligere. 

– Vi hadde opprinnelig planlagt ferdigstillelse før jul, men nå viser det seg at entreprenøren har undervurdert omganget av behandlingen av stålkassen. Dermed blir det ikke åpning før i mars, sier seksjonsleder Jo Bernt Brønstad i Trøndelag fylkeskommune til Byggeindustrien.

Det var Trønder-Avisa som meldte om utsettelsen først.

Fortsatt ikke sikre

Men selv om det er mars som nå blir kommunisert som ny åpningsmåned, er Brønstad forsatt ikke helt trygg på at det vil skje. 

– Nei, det er vi ikke. Vi har erfart tidligere at tidsplanene til entreprenøren ikke har holdt, og vi har også flere ganger underveis stilt spørsmål fordi vi ha oppfattet tidsplanene som urealistiske. Vi er fortsatt usikre, men vi blir jo tryggere og tryggere jo nærmere slutten vi kommer, sier Jo Bernt Brønstad.

Han legger ikke skjul på at det er frustrerende for Trøndelag fylkeskommune å måtte skyve på åpningen enda en gang.

– Det fører til at man mister troverdighet og tillit til både oss og dem, sier Brønstad.

Tidkrevende stålarbeider

Det er malingsarbeidene på stålkassen som har vist seg å være langt mer tidkrevende enn hva SRBG hadde sett for seg.

Stålkonstruksjonene på brua blir teltet inn og varmes opp for å få temperaturen høy nok til at man kan få på siste strøk med maling.

Arbeidsoperasjonen krever at seks vogner på litt over 20 meter hver flyttes bortover under malingsarbeidene. Det er denne delen av arbeidet som har vært tidkrevende.

– I all hovedsak er behandlingen av stålet gjort i Kina før de ble flyttet til Tjuin i Malm som 12 elementer. Der ble de sveiset sammen til seks elementer, og her ble sveiseskjøtene behandlet videre før de ble tatt ut til selve brustedet. Nå utfører entreprenøren siste finish på brustedet slik at alle skjøter har like mange lag med maling som resten av stålkassen, sier Brønstad.

– Har de hatt nok folk på anlegget?

– Vi opplever at de har nok folk. De har en aktiv bruk av underleverandører, både norske og europeiske firmaer som bistår med fagoppgaver. Vi har ikke kontraktsteknisk dialog med underleverandørene som gjør jobben, men følger dem opp på anlegget. Vi går ikke på akkord med sikkerhet og kvalitet. Vi skal ha den kvaliteten som er bestilt og sikkerheten til arbeiderne må være ivaretatt, sier Brønstad.

Forsinkelsene kan komme til å koste entreprenøren dyrt. I kontrakten er det lagt inn dagbøter på 200.000 kroner etter sluttfristen 6. desember 2019.

– Dette gjelder for hverdagene. I denne sammenhengen betyr det seks dager i uka, siden lørdag også regnes som hverdag. Men røde dager i forbindelse med jul- og nyttårsfeiring blir ikke bøtelagt, sier Brønstad.

Varsler millioner i dagmulkt

Det betyr at dagmulktene per dags dato er kommet opp i underkant av ni millioner kroner.

Makstaket er på 10 prosent av kontraktssummen som er på rundt 277 millioner kroner. Det betyr at dagbøtene maksimalt kan komme opp i 27,7 millioner kroner.

– Jeg håper ikke vi kommer så langt. Diskusjonene rundt dagbøtene er uansett noe som blir tatt som en del av sluttoppgjøret.

Byggeindustrien har foreløpig ikke lykkes med å få en kommentar fra SRBG.

PS. I den første versjonen av denne saken ble Statens vegvesen omtalt som byggherre. Det var de frem til 31. desember 2019. Etter regionreformen som ble innført fra nyttår ble prosjektet overført til Trøndelag fylkeskommune.