Salget av nye boliger går ned, og byggenæringen venter mindre aktivitet framover mot vinteren. Men mange bedrifter velger å beholde folk i påvente av bedre tider, ifølge en rapport fra Norges Bank. Foto: Frederik Ringnes / NTB
Salget av nye boliger går ned, og byggenæringen venter mindre aktivitet framover mot vinteren. Men mange bedrifter velger å beholde folk i påvente av bedre tider, ifølge en rapport fra Norges Bank. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Bedriftene tror på svak vekst – rentetoppen kan komme neste uke

Bedriftene i Norges Banks regionale nettverk tror aktiviteten vil avta fram mot vinteren. Økonomer tror dermed den neste rentehevingen blir den siste.

Aktiviteten vil samlet sett øke i inneværende kvartal, men så tror bedriftene at den vil dempe seg, ifølge en fersk rapport fra Norges Bank. Det er viktige signaler når sentralbanken neste uke skal både sette renta og legge fram prognoser for tiden framover.

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank tror den neste rentehevingen blir den siste.

– Dette er en ny melding til Norges Bank om en dempet økonomi med mindre inflasjonspress. Summen av dette er at Norges Bank kan være litt mindre bekymret for press på økonomien, sier han.

– Vi går snart over i en diskusjon om hvor lenge vi skal være på rentetoppen, og jeg tror vi får første rentekutt i juni neste år, fortsetter han i en kommentar sendt til NTB.

Dane Cekov, seniorstrateg i Nordea Markets, tror rentetoppen vil vare lenger.

– Dagens rapport gjør oss mer sikre på at Norges Bank hever renten for siste gang neste uke, men det blir trolig ikke noen rentekutt neste år, skriver han.

Bygg faller

Rapporten fra Norges Bank viser til redusert byggeaktivitet og lavere etterspørsel fra husholdningene som årsaker til lav vekst.

Bygg- og anleggsnæringen venter at de vil merke den fallende aktiviteten stadig mer gjennom andre halvår. Det gjelder særlig boligbygging, rehabilitering og ombygging av private hjem.

Ferske tall fra boligmarkedet bekrefter dette. Salget av nye boliger var 19 prosent lavere i august i år sammenlignet med samme måned i fjor, ifølge Boligprodusentenes Forening.

Men bygg- og anleggsbransjen opplever samtidig god vekst i aktiviteten knyttet til infrastruktur og transport. En svekket kronekurs fører til at flere norske entreprenører når opp i konkurransen om nye prosjekter. Også industrien har fordel av svakere valuta.

– Investeringer knyttet til energiproduksjon og tjenester rettet mot næringslivet fortsetter å øke. Flere peker dessuten på at svekkelsen av kronekursen gjennom det siste året har bidratt til bedre konkurransekraft for norske bedrifter, skriver Norges Bank.

Vekst i oljebransjen

Rapporten viser dessuten til høye energipriser og vekst for oljebransjen.

– Det er stor investeringsvilje innen olje- og gassutvinning. Store deler av veksten i hjemmemarkedet kan knyttes til oljeskattepakken. Bedriftene tror aktiviteten vil øke videre i fjerde kvartal, men at oppgangen dempes noe av svakere utvikling innen rigg og boreaktivitet på norsk sokkel.

Forsvarsindustrien opplever vekst som følge av krigen i Ukraina, mens oppdrettsnæringen i deler av landet har økt produksjon som følge av gunstig temperatur i sjøen, ifølge rapporten.

Gode tilbud

De som driver med varehandel, tror aktiviteten vil falle i årets siste kvartal. Folk flest – eller husholdningene – er blitt mer kostnadsbevisste og går for rimeligere varer og tjenester.

Siden starten av fjoråret har varehandelen meldt om redusert salgsvolum, og det venter de vil fortsette. Nå kan det være lurt å holde utkikk etter gode tilbud, skal vi tro rapporten.

– Mange bedrifter sitter med store varelagre etter pandemien og har økt kampanjeaktiviteten for å redusere disse, heter det.

Flere i jobb

Bedriftene tror sysselsettingen samlet sett vil øke den siste delen av året, med oppbemanning blant oljeleverandører og tjenesteytere.

I byggebransjen skulle man kanskje tro det ligger an til nedbemanning, men ifølge rapporten planlegger bedriftene for å beholde folkene de har.

– Flere frykter at store reduksjoner i sysselsettingen vil føre til at de ikke får tak i nok kvalifisert arbeidskraft når behovet i fremtiden øker igjen. Av den grunn velger de å ha mer ledig kapasitet og lavere marginer for en periode, heter det.

Bedriftene anslår en årslønnsvekst i år på 5,4 prosent, noe som er uendret fra forrige runde, mens anslaget for lønnsveksten neste år er oppjustert til 4,6 prosent. Den høye prisveksten er årsaken til at bedriftene venter å måtte betale mer i lønn.