Illustrasjonsfoto

Bare en av sju vindturbiner er i drift

Landets 356 vindturbiner sto i fjor for 1,4 prosent av norsk kraftforsyning, men det kunne vært så mye mer dersom alle konsesjonene var bygd ut.

Ifølge Nationen kunne vindturbiner produsert sju ganger så mye kraft dersom alle konsesjoner var bygd ut.

Turbinene som er i drift, fordeler seg på rundt 20 vindkraftparker, med alt fra én til 68 turbiner, viser tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Ved årsskiftet hadde NVE gitt 73 vindkraftkonsesjoner, på til sammen 15,2 TWh, men bare 2,16 TWh var bygd ut.

– Konsekvensen av at nesten ingen prosjekter blir realisert, er at vi rett og slett skusler bort den muligheten vi har til å få en reell satsing på fornybare energikilder, sier leder Ivar Nordseth i Landssammenslutningen for vindkraftkommuner.