Fv: Guttorm Karlsen, Martin Algrøy, Kjersti Kanne, Kari Stangeby Noer, Terje Wilhelmsen, Hanne Stormo, Inge Fredheim, Edvard Gunnerud, Ottar Heimdal og Arnt Ole Lia.
Fv: Guttorm Karlsen, Martin Algrøy, Kjersti Kanne, Kari Stangeby Noer, Terje Wilhelmsen, Hanne Stormo, Inge Fredheim, Edvard Gunnerud, Ottar Heimdal og Arnt Ole Lia.

Baneservice signerte ny kontrakt med Bane Nor

Baneservice har signert ny kontrakt med Bane Nor for neste steg i moderniseringen av Vestfoldbanen. Kontrakten ble signert i Drammen av prosjektsjef Hanne Anette Stormo i Bane Nor og administrerende direktør Kjersti Kanne i Baneservice.

Kontrakten har en verdi på nærmere 100 millioner kroner. Arbeidene vil starte opp etter sommeren 2022 og foregå gjennom vinteren 2023.

Hovedmålet med utbyggingen av dobbeltspor Drammen – Kobbervikdalen, er å øke kapasiteten og påliteligheten for InterCity-strekningen. Baneservice deltar allerede med flere prosjekter i jernbaneutbyggingen, blant annet for nytt vendespor og midlertidig togparkering.

– Vi er fornøyde med å ha inngått også denne kontrakten med Baneservice i utbyggingsprosjektet Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen. Vi ser til å fortsette det gode samarbeidet for å modernisere jernbanen i Drammen slik at enda flere kan ta mer tog, sier prosjektsjef Hanne Anette Stormo i Bane Nor i en pressemelding.

Administrerende direktør i Baneservice, Kjersti Kanne, gleder seg over at valget falt på Baneservice.

– Det at vi allerede er på plass i Drammen og har opparbeidet mye og god kunnskap om området er et godt utgangspunkt når vi nå skal ta fatt på dette prosjektet, sier Kanne i meldingen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Hanne Stormo (f.v.) og Kjersti Kanne signerte kontrakten "SUN11".

Hanne Stormo (f.v.) og Kjersti Kanne signerte kontrakten "SUN11".

Kontrakten «SUN11» er en del av «Samprosjekt Sundland» som igjen er en del av den store oppgraderingen av jernbanen i Drammensområdet.

Mye av arbeidet vil foregå tett inntil spor og jernbanetekniske anlegg i drift, i tettbygde strøk, og med nærhet til andre bygg- og anleggsprosjekter. Det gjør at krav til sikkerhet, miljø og omgivelser er svært viktig.

Kanne trekker frem viktigheten av å få på plass flere trygge og klimavennlige transportløsninger.

– Oppgraderingen Bane Nor gjør på Vestfoldbanen er en viktig brikke i dette arbeidet, kapasitet og pålitelighet for person- og godstransport på skinner bedres. Å få ta del i dette grønne skiftet sammen med dyktige folk hos oss og hos kunde gir både mening og motivasjon, sier Kanne.