Modell av Tønsberg stasjon. Illustrasjon: Bane Nor
Modell av Tønsberg stasjon. Illustrasjon: Bane Nor

Bane Nor lyser ut oppdrag på Vestfoldbanen

Nå er det mulig å levere tilbud på arbeider i Jarlsbergtunnelen og på Tønsberg stasjon.