Flere hunder anleggsarbeidere jobber for fullt med InterCity-prosjektet Nytt dobbeltspor Drammen – Kobbervikdalen. Drammenstunnelen vil være klar for jernbanetekniske arbeider i 2023. Foto: Marianne Henriksen, Bane NOR
Flere hunder anleggsarbeidere jobber for fullt med InterCity-prosjektet Nytt dobbeltspor Drammen – Kobbervikdalen. Drammenstunnelen vil være klar for jernbanetekniske arbeider i 2023. Foto: Marianne Henriksen, Bane NOR

Veidekke halvveis i arbeidene med Drammenstunnelen

Flere hundre anleggsarbeidere er i full sving med Bane NORs milliardutbygging mellom Drammen og Kobbervikdalen. Drivingen i Drammenstunnelen skal etter planen være ferdig i desember, og arbeidene med kontaktstøp er i rute.