Administrerende direktør i Baneservice, Kjersti Kanne. Foto: Baneservice
Administrerende direktør i Baneservice, Kjersti Kanne. Foto: Baneservicewww.gudim.no

Baneservice har økt ordrereserven til 2,4 milliarder

Ordrereserven i Baneservice har steget til rekordhøyder ved utgangen av første kvartal.

Baneservice hadde en omsetning på 283 millioner i omsetning i første kvartal og hadde en inntjening på 16 millioner før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger. Det er syv millioner kroner opp fra samme periode i fjor.

– Vi har hatt en god start på året, med høy aktivitet og bra produksjon i prosjektene våre og på rammeavtalene gjennom hele kvartalet. Våre ansatte fortsetter å gjøre en formidabel innsats. Den sterke ordrereserven, også for utførelse i 2022, skaper et godt grunnlag for høy aktivitet for de kommende kvartalene, sier administrerende direktør i Baneservice, Kjersti Kanne i en pressemelding.

Ved utgangen av kvartalet har ordrereserven til Baneservice økt til 2,4 milliarder, noe som er det høyeste nivået i selskapets historie.

– Omsetningen er noe ned fra samme kvartal i fjor, men fokus på god porteføljestyring, effektiv ressursutnyttelse og jevnt bra drift i alle avdelinger har gitt bedre inntjening, sammenliknet med fjoråret, skriver selskapet.

De skriver videre at Baneservice har satt i verk en rekke miljø- og bærekraftstiltak, og viser blant annet til at de har tatt i bruk nye helelektriske hjullastere på to av selskapets prosjekter.

– Flere utslippsfrie maskiner er planlagt levert i 2022, som ett av flere tiltak for å redusere våre totale utslipp. Det er også betydelig mindre støy fra disse maskinene, som også er et viktig bidrag til å bedre arbeidsmiljøet for våre ansatte, sier Kanne.