Konsernsjef Gorm Frimannslund Foto: Aksel Jermstad/Bane NOR

Bane NOR-sjefen fornøyd med jernbanesatsing, men bekymrer seg for økt vedlikeholdsetterslep

Jernbanebudsjettet øker totalt fra 26,8 til 32,1 milliarder kroner i forslaget til nytt statsbudsjett.

Forslaget inneholder et rekordstort investeringsbudsjett til jernbane på 16,1 milliarder kroner.
– Jeg tenker at det er et veldig godt jernbanebudsjett, spesielt med tanke på investeringssiden, sier Bane NORs konsernsjef Gorm Frimannslund til Byggeindustrien.

Bane NOR er fornøyd med å kunne holde trykket oppe i alle de pågående byggeprosjektene, inkludert Intercity på Vestfoldbanen, Østfoldbanen og Dovrebanen mot Hamar. Regjeringen foreslår også midler til videre planlegging av fellesprosjektet Ringeriksbanen E16 Høgkastet-Hønefoss.

Ifølge Frimannslund ligger det heller ikke inne nye overraskelser i form av kostnadsøkninger på pågående prosjekter.

– Våre utfordringer på kostnadssiden i noen prosjekter er godt kjent, og det ligger ikke andre skjulte overraskelser her, sier Frimannslund.

Men til tross for et godt jernbanebudsjett, er Bane NORs konsernsjef uroet over at vedlikeholdsetterslepet øker.

- Det er umulig å ikke være fornøyd med budsjettet når investeringene øker. Men samtidig så har jeg også en bekymring for at vi dessverre ikke klarer å unngå at vedlikeholdsetterslepet øker, sier Frimannslund. .

Innenfor rammene av dette budsjettforslaget kan Bane NOR benytte 2,7 milliarder kroner til fornyelse av jernbanenettet.

– 2,7 milliarder kroner er et stort beløp, men det er dessverre ikke tilstrekkelig for å unngå at skinnegangen forringes ytterligere også i 2021. For å holde status quo på jernbanen trengs 3,5 milliarder kroner årlig til fornyelse av jernbanenettet. Med dette budsjettforslaget vil det store etterslepet øke også neste år, og ende på rundt 23 milliarder kroner ved utgangen av 2021. Konsekvensen av for lav satsning på fornyelse er dessverre at togfremføringen fortsatt vil være krevende og medføre ytterligere problemer for de reisende, uttaler Frimannslund i en kommentar på Bane NORs nettsider.