Kontrollrommet i togledersentralen i Bane Nor er en trafikkstyringssentral som håndterer rundt 1040 togreiser i døgnet til og fra Oslo. Sentralen er i navet av norsk togtrafikk. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Kontrollrommet i togledersentralen i Bane Nor er en trafikkstyringssentral som håndterer rundt 1040 togreiser i døgnet til og fra Oslo. Sentralen er i navet av norsk togtrafikk. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Bane Nor oppretter egen utdanning for togledere

Behovet for togledere er så stort at Bane Nor starter ny, lønnet utdanning der man er sikret jobb ved en av togledersentralene.

− Tradisjonelt har kravet for å bli togleder vært at du først utdanner deg til og får erfaring som trafikkstyrer. Over tid ser vi at vi ikke klarer å rekruttere på denne måten alene. I år starter vi for første gang en pilot for direkteutdanning for togledere på Jernbaneskolen i Oslo, sier Jørgen Pedersen, direktør for trafikk i Bane Nor.

Undervisningen legger stor vekt på sikkerhet og praksis, og skolens øvingsanlegg og togledersimulator er i bruk store deler av opplæringen.

– Jeg er på en måte en flygeleder for tog. Forskjellen er at jeg har ikke så mye rom å spille på som man har i lufta. Jeg er glad i tog og derfor valgte jeg å søke jobb her, forteller togleder ved trafikkstyringssentralen i Oslo, Sindre Lundemo.

Utdanningen varer i 16 måneder, og lønnsnivået i utdanningsperioden ligger på i underkant av 400.000 kr i året, opplyser Bane Nor.