NCC Infrastructure Norge starter opp arbeidene på Follobanen kort tid etter kontraktsignering. Foto: Bane NOR

NCC signerte kontrakt på Follobanen

NCC Infrastructure har inngått kontrakt med Bane NOR på betongarbeider Loenga-Ekebergåsen, som er en del av utbyggingen på Follobanen mellom Oslo S og Ski. Kontraktsummen er på 250 millioner kroner.

Arbeidene skal startes opp kort tid etter kontraktsignering.

Tirsdag ble kontrakten i Follobaneprosjektet signert av (f.v.) Bane NORs prosjektdirektør Per David Borenstein, Follobaneprosjektet, og NCCs divisjonsdirektør Per Jonsson, leder for divisjon Civil Engineering Norge. Foto: Bane NOR

– De siste årene har NCC gjennomført gode prosjekter for Bane NOR, blant annet prosjektet Storberget i Porsgrunn, og NCC er også i startfasen med bygging av strekningen Venjar-Eidsvoll, sier divisjonsdirektør Per Jonsson, leder for NCC divisjon Civil Engineering Norge.

Dette er den fjerde og siste kontrakten som er inngått etter at Condotte ble kastet ut fra prosjektet i januar.

Hoveddelen i denne entreprisen, kalt Loenga-Ekebergåsen, består av 18.000 kubikkmeter med betongarbeider i ferdig utgravd byggegrop og utsprengt tunnel. Videre skal det bygges en betydelig mengde føringsveier i og utenfor kulverttverrsnittet, samt bygges to tekniske bygg og en gangbar teknisk kulvert på Loenga.

Ved tildelingen ble NCC Infrastructure vurdert både på pris og oppdragsgjennomføring.

Arbeidene på kontrakten skal være ferdigstilt høsten 2019. Follobaneprosjektet er innerste del av InterCity-utbyggingen øst for Oslo og er Norges største samferdselsprosjekt i nyere tid. Det nye dobbeltsporet er planlagt tatt i bruk i 2021.