Veidekke har hatt ansvar for den østlige delstrekningen mellom Åbogen og Disenå. Selskapet var ferdige med sine arbeider åtte måneder før opprinnelig kontraktsdato. Foto: Halvard Lønset, Veidekke.

Bane NOR leverer Kongsvingerbane-prosjekt under kostnadsrammen - Veidekke ferdig åtte måneder før tiden

Det nær 70 år gamle strømanlegget på Kongsvingerbanen byttes nå ut med nytt utstyr. Arbeidene utføres av Veidekke og Baneservice, og ifølge Bane NOR vil sluttsummen for prosjektet ligge godt under kostnadsrammen på 876 millioner kroner.

Sluttsummen er ikke klar, men vil ligge godt under det som var lagt inn i budsjett. Den ene av de to entreprisene, strekningen Åbogen-Disenå, ble ferdigstilt åtte måneder før tiden, skriver Bane NOR i en pressemelding

– Det er gjerne de store utbyggingsprosjektene, med snorklipping, nye stasjoner og kortere reisetid, som stjeler de store overskriftene. Men mange av de viktigste jernbaneprosjektene er de som går under radaren, som gir et mer driftssikkert togtilbud med lite feil og nedetid. Vi er veldig opptatt av at fellesskapets midler forvaltes på en god måte. Å bli ferdig før tiden og godt under budsjett, svarer godt på vårt ønske om å få mer jernbane for pengene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I oktober 2018 startet Bane NOR prosessen med å skrifte ut kontaktledningsanlegget og AT-systemet (autotransformatorsystemet) mellom Lillestrøm og Åbogen i Eidskog. Prosjektet er omfattende med utskifting av gammelt utstyr, bygging av et helt nytt kontaktledningsanlegg, nytt jordingsanlegg, nye trafostasjoner, flere tusen fundamenter og stålmaster, samt nytt fiberanlegg. Arbeidet skal være ferdig i juni 2021.

Fornøyd med entreprenørene

Prosjektleder Heidi Smisethjell Weberg i Bane NOR, er godt fornøyd med Veidekke og Baneservice, som har hatt ansvaret for hver sin delstrekning i prosjektet.

Prosjektleder Heidi Smisethjell Weberg i Bane NOR. Foto: Bane NOR.

- Veidekke har hatt ansvar for den østlige delstrekningen, mellom Åbogen og Disenå. De avsluttet sine arbeider i november, hele åtte måneder før datoen i kontrakten. Baneservice ble tildelt den vestlige delstrekningen mellom Disenå og Lillestrøm, og gjør seg ferdige i juni, sier prosjektlederen.

Hun sender også en verbal blomsterbukett til sine medarbeidere.

– Alle prosjekter er avhengige av dyktige folk med riktig kompetanse. De jobber godt som et lag, utfyller hverandre og er løsningsorienterte, sier Weberg.

God spordisponering

Bane NOR påpeker at det å oppgradere jernbaneinfrastruktur på en strekning som er i drift er utfordrende. En viktig årsak til at prosjektet kommer i land mange måneder før tiden er ifølge byggherren god spordisponering, som har gjort at prosjektet har kunnet bygge raskt og billigere.

Tett dialog og god koordinering mellom prosjektet og områdeansvarlig på Kongsvingerbanen har også vært viktig. Som alltid er også et godt samarbeid med en løsningsorientert rådgiver viktig, i dette tilfellet har det vært Multiconsult, skriver Bane NOR i meldingen.

(saken fortsetter under bildet)

Baneservice har blant annet utført viktige oppgraderingsarbeider ved Årnes stasjon. Foto: Bane NOR.

Normal togdrift fra Haga og Årnes i januar

– Hvordan har prosjektet jobbet for å minimere de negative konsekvensene for de togreisende?

– Ved byggestart begynte Baneservice å bygge fra Lillestrøm stasjon, i retning Disenå, mens Veidekke startet å bygge fra Kongsvinger stasjon, i retning Disenå – slik at de møtes på midten og vi tidligst mulig kunne ferdigstille strekningen med høyest passasjertrykk. Vi har også hatt fokus på å åpne stasjoner, slik at strekningen med buss-for-tog reduseres. Fra 2. januar åpner vi Haga stasjon, da er det kun strekningen Årnes-Kongsvinger som blir stengt på dagtid. Fra 25. januar åpner vi også Årnes stasjon, forteller Weberg.

Har ikke latt seg knekke av koronavirus

– Hvordan har koronaviruset påvirket prosjektet?

– Covid-19 har naturligvis også preget oss, men vi har likevel klart å holde god fremdrift hele veien. Det har ikke vært noe virusutbrudd i prosjektet til nå. Her skal entreprenørene ha mye ros for å ha iverksatt gode smitteverntiltak som har gjort at de hele tiden har kunne holde hjulene i gang. For oss i Bane NOR har vi begrenset den sosiale kontakten. For mange har det betydd å ha effektive arbeidsdager på hjemmekontor og med møter via videokonferanse. Ved fysiske møter har det vært et begrenset antall deltagere slik at avstandskrav kan holdes. Vi har også hatt fordelen av å ha brakkerigger med cellekontorer på Disenå og Galterud hvor byggeledere og andre som må følge opp direkte ute på anlegget har kunnet jobbe trygt, med god avstand og utvidet renhold, forteller prosjektlederen.

Takker for tålmodigheten

Heidi Smisethjell Weberg takker de reisende for tålmodigheten under arbeidene med Kongsvingerbanen.

– Det har vært buss for tog på deler av Kongsvingerbanen nesten hver dag de siste to årene. Vi takker pendlerne for tålmodigheten. Nå gleder vi oss til dagen vi kan gi folk et fullverdig togtilbud igjen, sier Weberg.