Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB scanpix

Lise Åserud

Jernbanedirektoratet anbefaler økt kapasitet gjennom en trinnvis utvikling av Kongsvingerbanen

- Kapasiteten på Kongsvingerbanen må økes for å ivareta samfunnets behov for både person- og godstransport på strekningen. Det er hovedkonklusjonen i Jernbanedirektoratets KVU for Kongsvingerbanen.

I første omgang anbefaler Jernbanedirektoratet at kapasiteten på Kongsvingerbanen økes ved å øke kapasiteten om bord i togene som brukes på banen.

- Dette kan skje ved å sette inn lengre persontog eller andre typer tog med plass til flere. For godstrafikken er det en økning av toglengdene som kan gi større kapasitet og lønnsomhet på kort sikt, skriver direktoratet på sine nettsider.

- På Kongsvingerbanen er det i dag større etterspørsel etter transport enn hva det er kapasitet til. I årene som kommer tilsier prognoser for samfunnsutviklingen at etterspørselen på strekningen vil øke både for person- og godstrafikken. Banestrekningen er kort og godt overbelastet, -og det kommer jo ikke som en overraskelse. Det som er krevende her er å finne en best mulig måte å utvikle strekningen på, slik at transportbehovene kan bli ivaretatt på en mest mulig samfunnsøkonomisk måte, sier prosjektleder for KVUen (konspetvalgutredningen) som nå er fullført, Darssan Kupandran.

Utredningsarbeidet har pågått i vel to år etter at Jernbanedirektoratet fikk oppdraget fra Samferdselsdepartementet. Utredningen har tatt for seg hele korridoren fra Lillestrøm via Kongsvinger til riksgrensen ved Charlottenberg.

Les rapporten her