Antallet Bane Nor-direktører har nå nådd 44. To av de ferskeste direktørene, ble direkte innplassert i rollene etter en omorganisering i HR-avdelingen.

Antallet Bane Nor-direktører har nå nådd 44. To av de ferskeste direktørene, ble direkte innplassert i rollene etter en omorganisering i HR-avdelingen.

Bane Nor-ledere fikk direktørjobber – stillingene ble ikke lyst ut

Da HR-avdelingen i Bane Nor ble omorganisert, ble 11 ledere plassert i nye roller. To av dem ble etter kort tid oppjustert til direktørnivå i nyetablerte enheter. Nå er det totalt 44 direktører i Bane Nor.