Illustrasjonsfoto.

Illustrasjonsfoto.

Bane Nor-krav utelukker de minste - men de kan ikke si hvor mange hendelser de har hatt med små leverandører

Fra mars neste år innfører Bane Nor strengere krav som utestenger bedrifter med færre enn 10 ansatte fra å levere sikkerhetsfunksjoner til jernbanesektoren. Men statsforetaket sier de ikke har foreliggende statistikk som viser hvor mange uheldige hendelser som er knyttet til de små virksomhetene.