Illustrasjonsfoto: Ørn E. Borgen / NTB

Bane NOR har brukt 60 millioner på planlegging av Oslotunnelen - nå krympes organisasjonen til et minimum

Bane NOR bygger prosjektorganisasjonen for ny togtunnel gjennom Oslo kraftig ned.

Mandag skrev Byggeindustrien at Bane NOR har avlyst konkurransen som gjelder teknisk hovedplan og kommunedelplan med konsekvensutredning for nytt dobbeltspor i tunnel fra Oslo S til Lysaker.

Bakgrunnen for avlysningen er at Bane NOR ikke har fått på plass en nødvendig avtale med Jernbanedirektoratet for prosjektet for 2021.

Det skjer tross for at det ligger 150 millioner kroner inne i statsbudsjettet for 2021 til planlegging av tunnelen.

Rådgivende ingeniørers forening har kalt avlysningen en skandale og en massiv ressurssløsing med fellesskapets midler.

Flere av Norges største rådgiverselskap som deltok i konkurransen har satt av store ressurser og brukt mange millioner kroner på å utforme tilbud til Bane NOR.

Demobiliserer organisasjonen

I dag kan Byggeindustrien fortelle at Bane NOR har brukt store ressurser på både forberedelser og planlegging av Oslotunnelen.

De siste årene er prosjektorganisasjonen på Ny togtunnel Oslo gradvis bygget opp fra rundt tre-fire årsverk i 2018 til cirka 15 årsverk i 2021. De 15 årsverkene er fordelt på cirka 25 personer.

Nå bygges organisasjonen ned til et minimum, får Byggeindustrien opplyst av Bane NOR

Utbyggingsdirektør Stine Ilebrekke Undrum i Bane NOR. Foto: Thor Erik Skarpen

– Vi demobiliserer organisasjonen nå, og reduseres til ca 1-2 årsverk. Vi vil beholde noe bemanning for å ivareta viktige grensesnitt mot andre prosjekter som for eksempel Fornebubanen og Statsbygg sin planlagte rehabilitering av Nationaltheateret, opplyser Bane  NORs utbyggingsdirektør Stine Ilebrekke Undrum til Byggeindustrien.

Hun forteller videre at Bane NOR har brukt cirka 60 millioner kroner på foreberedelser og planlegging av prosjektet.

– Dette omfatter oppgaver med etablering og mobilisering av prosjektorganisasjon, kartlegging og siling av alternativer, kostnadsoptimalisering, utarbeidelse av utkast til forslag til planprogram og gjennomført konkurranse for anskaffelse av rådgiveroppdrag, sier Undrum.

Ressursene fra Oslotunnelen omdisponeres nå internt.

– Vi har mange oppgaver å løse i Bane NOR, og de som har jobbet i dette prosjektet vil få nye utfordringer i andre prosjekter, sier Undrum

– Misbruk av offentlige penger

Forbundsleder Jane B. Sæthre i Norsk Jernbaneforbund (NJF). Foto: NJF

I Norsk jernbaneforbund kaller de bremsen i Oslotunnel-prosjektet et misbruk av både kompetanse og offentlige penger.

– Det er uheldig at man bygger opp organisasjoner, får inn dyktige fagfolk og forespeiler dem en spennende jobb med mange års sikkert arbeid, og så kommer plutselig kontrameldingen. Sett fra organisasjonens ståsted, er det et misbruk av fagfolk som skaffer seg kompetanse og har klare forventninger til hvordan de bruker tiden sin fremover, sier forbundsleder Jane B. Sæthre til Byggeindustrien.

Hun frykter planer og forberedelser som er gjort i prosjektet frem til nå, er utdatert den dagen prosjektet startes opp igjen.

– Vi ser flere eksempler på akkurat det. Når man starter opp prosjekt som har ligget nede en stund, så er planene utdatert og de må startes helt på nytt. Det er en svært ulønnsom måte å bygge jernbane på når man bygger opp og ned hele tiden. Det er sløsing med det offentliges penger, sier Sæthre.

Tar Bane NOR i forsvar

Forbundslederen tar Bane NOR i forsvar og mener de har svært krevende rammevilkår å jobbe under.

– Riksrevisjonen gir Bane NOR kritikk, men hva slags rammevilkår er det egentlig de har? Det er helt umulig å jobbe godt og systematisk over tid, når de ikke har mer forutsigbarhet i de økonomiske overføringene enn det de har i dag, sier Jane B. Sæthre.

Hareide: Jobber med nye rammevilkår for Bane NOR

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF). Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Byggeindustrien har foreløpig ikke lykkes med å få en kommentar fra Knut Arild Hareide (KrF), men mandag skrev han følgende om situasjonen som har oppstått:

– Denne situasjonen er selvsagt beklagelig for de selskapene som har deltatt i konkurransen, som Bane NOR nå har avlyst. Jeg vil ha en samtale med både Jernbanedirektoratet og Bane NOR, for å få klarhet i saken, skriver Hareide i eposten til Byggeindustrien.

– Det er satt av 150 millioner kroner til planlegging av ny Oslo-tunnel i årets statsbudsjett. Det er et tydelig signal om at regjeringen ser behovet for at det på et tidspunkt må bygges en ny jernbanetunnel under Oslo, skrev Hareide videre og la til at departementet jobber med å endre rammevilkårene for Bane NOR.

– Vi jobber med å utforme nye rammevilkår for Bane NORs virksomhet, der målet er å gi selskapet større forutsigbarhet for inntektene sine over flere år, og større ansvar for å holde kontroll på kostnadene sine. Dette vil også gi markedet større forutsigbarhet i kommende konkurranser, kommenterte statsråden.