Ill.  Reiulf Ramstad Arkitekter
Ill. Reiulf Ramstad Arkitekter

Bane Nor Eiendom vil bygge 27 leiligheter i Gamlebyen i Oslo

Bane Noe Eiendom foreslår å bygge opptil 27 leiligheter i Oslo gate 7, rett ved Ladegården og Middelalderparken i Gamlebyen i Oslo.

Bane Nor Eiendom har levert inn planforslag til Plan og bygningsetaten for Oslo gate 7 i Gamlebyen. 

– Det nye planforslaget legger opp til å rehabilitere bygården som står der i dag og å bygge et nytt leilighetsbygg ved siden av. Planforslaget åpner opp for totalt 27 leiligheter hvor ni er i dagens bygg og 18 i det nye bygget. Nybygget er utformet som et kvadratisk atriumsbygg og er tegnet frem av Reiulf Ramstad Arkitekter, skriver Bane Nor Eiendom i en pressemelding.

– Vi er svært fornøyde med å nå kunne levere inn dette planforslaget. Oslo Gate 7 er en flott eiendom som dessverre har stått ubenyttet lenge, så vi ser nå frem til å bidra med både økt tilbud av leiligheter og bokvalitet i Gamlebyen, sier prosjektdirektør i Bane Nor Eiendom, Kristin Haug Lund, i meldingen.

Bane Nor Eiendom beskriver veien frem til planforslaget som nå er levert til Plan- og bygningsetaten som lang.

– Forslaget kunne ikke bli ferdig før NIKU og Riksantikvaren hadde utført grundige undersøkelser av kulturminner i bakken. Tomten ligger innenfor grensene til det fredete kulturminnet «Middelalderbyen Oslo» og Bane Nor Eiendom har hatt god dialog med riksantikvaren, skriver utbyggeren.

Den eksisterende bygård er trolig fra 1847 og er på byantikvarens gule liste, men er i dårlig stand. 

– Det er ekte hussopp i bjelkelagene, og det kreves omfattende refundamentering da bygges siger nedover i retning mot jernbanen. Bygget er i dag ubeboelig grunnet helserisiko fra omfattende hussopp og dårlig konstruktive forhold. Rehabiliteringen vil kreve omfattende investeringer, og derfor er det et felles planforslag for nybygget og rehabiliteringen. Planen for bygården er at flere elementer på fasaden skal bli slik historiske bilder og tegninger viser at bygården så ut. Samtidig skal leilighetene i eksisterende bygård få en god planløsning, skriver Bane Nor.