Strandgata 19. Illustrasjon: Lund+Slaatto
Strandgata 19. Illustrasjon: Lund+Slaatto

Bane Nor Eiendom planlegger nytt næringsbygg i Strandgata 19 i Oslo

Bane Nor Eiendom AS avslører nå planene for Strandgata 19 i Oslo sentrum.

Strandgata 19 huser i dag Paleet parkeringshus og Bane  Nor Eiendom planlegger nå et nytt næringsbygg på 11.000 kvadratmeter i syv etasjer i Strandgata 19.

– Lund+Slaatto Arkitekter vant den inviterte konkurransen, og vinnerforslaget er et prosjekt med høy arkitektonisk og opplevelsesmessig kvalitet. Det vil bli åpent for publikum både på gatenivå og i andre deler av bygget, skriver Bane Nor Eiendom i en pressemelding.

– Nybygget er med på å skape et helhetlig kvartal med samspill mellom bygninger fra hver sin tid. Fasadene er gitt en tegl-materialitet med en dempet rødlig tone. Dette knytter bygget til både de rødfargete pussflatene i Den norske Amerikalinjen og til de to historiske bygningene mot vest: Tollkammerbygningen og Tollboden. På den måten passer nytt og gammelt sammen og forsterker den særegne karakteren som kjennetegner dagens historiske bebyggelse rundt Palehaven og Christian Frederiks plass, sier Pål Biørnstad fra Lund+Slaatto Arkitekter i meldingen.

Strandgata 19. Illustrasjon: Lund+Slaatto
Strandgata 19. Illustrasjon: Lund+Slaatto

– Bærekraft står i fokus når vi erstatter 400 parkeringsplasser med liv på gateplan og flere arbeidsplasser rett ved Oslo S. Vi gleder oss til et godt samarbeide med naboene så vi sammen kan vitalisere nedre del av Prinsens gate og få en god sammenheng mellom Kvadraturen og Bjørvika, sier Bane Nor Eiendoms prosjektsjef Knut Yngve Larsen.

Når Bane Nor Eiendom er ferdig skal Strandgata 19 huse butikker, kontorer og restaurant.

Knut Yngve Larsen. Foto: Terje Borud/Bane NOR Eiendom.
Knut Yngve Larsen. Foto: Terje Borud/Bane NOR Eiendom.

– Arkitekten har laget en fremtidsrettet planløsning som gjør at det blir minst mulig ombygging når nye leietakere skal inn, og det er bærekraftig. Bygget vil få Breeam Excellent standard og Bane Nor Eiendom ser på å gjenbruke betongelementer (DT-elementer) fra dagens parkeringshus, heter det i meldingen.

Bane Nor Eiendom er i samtaler med Bymiljøetaten om å få på plass en samlastsentral i bygget, som betyr at store vareleveringer kan skje om natten og at mindre kjøretøy kan levere varene til endelig destinasjon på dagtid.

Kristin Haug Lund. Foto: Sune Eriksen/Bane NOR Eiendom.
Kristin Haug Lund. Foto: Sune Eriksen/Bane NOR Eiendom.

– Strandgata 19 passer godt inn i Bane Nor Eiendoms utviklingsstrategi, vi ønsker å bidra til bærekraftig knutepunktutvikling, der mennesker settes i sentrum med gode og fleksible arbeidsplasser, inviterende bygulv og lett tilgang til tog og annen kollektiv transport. Det har vi fått til i blant annet Barcode, men også i Bergen, Trondheim og Drammen, og det ønsker vi å få til i Strandgata 19, også. Vårt oppdrag er å gjøre det lettere for folk å reise miljøvennlig til og fra jobb og hjem, og det gjør vi med dette prosjektet, sier seksjonsleder Kristin Haug Lund om hvorfor Bane Nor Eiendom har kjøpt og gleder seg til å utvikle Strandgata 19.